Skip to main content
Számvitel

Tájékoztató a veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedésekről, kedvezményekről – 2. (2021.03.29.)

By 2021.04.01.április 6th, 2021Nincs hozzászólás5 perc olvasási idő

A/2. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések


A kedvezmény igénybevételére jogosultak azok, akik tényleges főtevékenységként


a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,

b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,

c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy

d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet folytatnak.


A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 százalékát.


A megtérítés feltétele, hogy


a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. novemberben fenntartja,
b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti,

és
c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

A támogatás igénylésével kapcsolatban a hivatkozott kormányrendelet további feltételeket és lehetőségeket határoz meg, valamint meghatározza a kedvezmény igénylésének érvényesíthetőségi idejét. Az igénylés részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.

A/3. Bértámogatás igénybevétele

A részletes eljárási rendet, kapcsolódó nyomtatványokat ügyfeleinknek külön megküldjük. A lényeget az alábbiakban foglaljuk össze:

A jelen tájékoztató TEÁOR listája szerinti és a munkaerőpiaci program szerinti személyek az alábbi rendelkezéseket alkalmazhatják.

A lista szerinti szolgáltatást nyújtó, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

a) a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és

b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be, melyről a fővárosi és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

A támogatás legfeljebb 2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január, február, március és április hónapjára nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint támogatási előlegként kerül folyósításra.

A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.

A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a hivatkozott kormányrendelet kapcsolódó alcímben és a munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com