Skip to main content
Számvitel

Megváltozott a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

By 2020.08.17.Nincs hozzászólás4 perc olvasási idő

A törvény alapján 2020. szeptember 1-től az Fktv. 20/A. §-a szerint be kell jelenteni az államigazgatási szervnek (Pest Megyei Kormányhivatalnak) minden, akár végzettséget nem biztosító, piaci alapon szervezett bármilyen tréninget, képzést. Felnőttképzést vagy bejelentés, vagy engedély alapján lehet folytatni, kivéve az államigazgatási szervként végzett felnőttképzést.

Felnőttképzési tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető. (Fktv. 2/A. § 1.)

Felnőttképzésnek minősül a célirányos, szervezetten megvalósuló kompetenciakialakításra és fejlesztésre irányuló oktatás és képzés. Szinte minden tanfolyam és tréning ebbe beletartozik, ahol szervezett oktatás történik a képességek és készségek fejlesztése céljából, függetlenül attól, hogy a képzés végén kap e a oktatásban részt vevő bizonyítványt, oklevelet, egyéb tanúsítványt.

A bejelentési kötelezettségnek online, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) használatával lehet eleget tenni. (Link: https://far.nive.hu/kezdolap)

A bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül történik. Az Ügyfélkapu bejelentkezési képernyőjén kell megadni az ügyfélkapus felhasználónevet és jelszót, majd belépni a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  1. felnőttképző megnevezése
  2. székhely
  3. levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
  4. képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
  5. adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító)
  6. felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése

A bejelentési eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, engedélyezési eljárás esetén 60 nap.

2020. augusztus 22. napig történő bejelentés vagy engedélykérés díja, az alap eljárási illeték 3.000 Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 bankszámlára kell utalni, azonban ez a regisztrációnál is teljesíthető. A befizetésről szóló bizonylatot a regisztráció során csatolni szükséges. Augusztus 22 után a fizetendő összeg 15.000 Ft.

Bizonytalanság esetén is javasolt a regisztrációt minden olyan vállalkozásnak végrehajtani, akinek a TEÁOR számaik között szerepel a 8559…. kezdetű máshova nem sorolt oktatás. A regisztráció során kapott nyilvántartási számot minden iraton következetesen fel kell a későbbiekben tüntetni.

Aki több cégben érintett, és mindegyik tevékenységében benne van az oktatás, minden céget be kell regisztrálni.

A bejelentés megtételén túl több egyéb kötelezettség is fennáll, pl. nyilvántartási, szerződéskötési, adatszolgáltatási, stb.

Súlyos következményei lehetnek a kötelezettség elmulasztásának, A büntetés akár a mindenkori minimálbér hússzorosa, akár több, mint 3 millió forint lehet.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a regisztráció során.

A jogszabály felhívja a figyelmet a személyes adatok kezelésére is, tehát a felnőttképzőnek rendelkezni kell megfelelő tartalmú adatkezelési szabályzati dokumentációval.

Javasolt felnőttképzésben jártas szakértő igénybevételét mind a regisztráció, mind a törvényi előírások folyamatos betartása érdekében, aki a vállalkozásra jellemző tevékenységek alapján határozza meg a bejelentésre kötelezettséget, akár szakképzés, akár oktatás, akár oktatáshoz tartozó egyéb szolgáltatások esetében és ellátja, illetve segíti a szerződéskötési, az egyéb kötelező adatszolgáltatási kötelezettségeket, és az egyéb jogi feladatokat.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com