Skip to main content
Illetékek

Eljárási illetékkel kapcsolatos változások 2013

By 2013.03.15.Nincs hozzászólás4 perc olvasási idő

1. Az adóhatóságnál, vámhatóságnál indított fizetési könnyítésre, mérséklésre irányuló eljárás illetékének változása

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók által 2013. január 1-jét követően előterjesztettfizetési könnyítési, mérséklési kérelmek illetékmentessé válnak. Az Itv. 29. § (8) bekezdésébe beiktatott új rendelkezés alapján ugyanakkor a gazdálkodó szervezetek által az adóhatóságnál illetve a vámhatóságnál előterjesztett ilyen jellegű kérelmek után 10 000 forint eljárási illetéket kell fizetni.A gazdálkodó szervezetek esetében a fizetési könnyítési, adómérséklési döntések elleni fellebbezésre speciális mérték irányadó. Ezek esetében az illetékminimum 15000 forint.

2. Adóbevallás másolata illetékmentessé vált

A 2013. január 1-jét követően előterjesztett, az adóbevallás másolatának kiadására irányuló kérelmek illetékmentesek. Az elektronikus úton benyújtott adóbevallások esetén a mentesség nem érvényesül.

3. Közigazgatási hatósági eljárási illetékkötelezettség a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása illetve illeték meg nem fizetése kapcsán történő eljárás megszüntetés esetén

Az Itv. 28. § (2) bekezdés a) pontjának módosítása egyértelművé teszi, hogy azon esetekben, amikor az eljáró közigazgatási szerv a beérkezett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, az illetékkötelezettség sem marad a továbbiakban fenn. Nem áll fenn az illetékkötelezettség akkor sem, amikor a hatóság épp az illeték meg nem fizetését szankcionálja azzal, hogy az eljárást a megszünteti. Nem jár eljárási illetékkötelezettséggel az eljárás megszüntetése sem, ha arra azért kerül sor, mert a kérelem érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításának lett volna helye. Az Itv. 2013. január 1-jétől hatályba lépő új 80. § (1) bekezdés k) pontja alapján ezen esetekben az illeték visszatérítésének és törlésének is helye van.

4. Egyéb eljárási illetéket érintő változások

  • Az Art. szerinti felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékét illetékbélyeggel kell megfizetni, ha az eljárást az adópolitikáért felelős miniszter, vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter folytatja le.
  • A 2013. január 1-jét követően előterjesztett bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetésére irányuló kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke helyett a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság engedélyezheti.
  • Jelentősen átalakul az Itv. Mellékletének XV. alcímében található építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárások illetékének szabályozása.
  • Módosult a csőd- és felszámolási eljárás illetéke. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 80 000 forint,csődeljárásának illetéke 50 000 forint, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 30 000 forint, a csődeljárás illetéke 30 000 forint. Az Itv. Melléklete alapján felszámolói névjegyzékbe vételre valamint az ott vezetett adatokról kiállított hatósági bizonyítvány illetékére egy-egy speciális mértékű illeték (8000 illetve 5000 forint) lesz irányadó.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com