Skip to main content
AdózásBér + HRVállalkozás

Újabb salátatörvány – új törvényjavaslat 2013.03.01

By 2013.03.13.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

A jogszabálytervezet jellemzően pontosításokat tartalmaz. A nemzetgazdasági minisztérium szerint a változó gazdasági-jogi környezet indokolja változtatásokat. 

A javaslat lehetővé tenné, hogy a KATA adózási mód választásából eddig kizárt biztosítási ügynöki tevékenységet végző vállalkozások is bejelentkezhessenek az általános feltételek szerint a törvény hatálya alá.

Többek között bevezetnék a kiegészítő sportfejlesztési támogatást. ” A támogatási igazolás a sportfejlesztési program jóváhagyását követően attól függetlenül kiállítható, hogy a támogatás elő-, vagy utófinanszírozással valósul meg. A látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének további feltétele – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatás, valamint a (3b) bekezdésben meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás adózó részéről történő teljesítése a támogatott szerv részére, valamint az adózó részéről a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás teljesítése tényének bejelentése az állami adóhatóság részére. A támogatás teljesítése tényének bejelentésére nyitva álló határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

A jogszabály a tartósan lízingelt cégautók esetében levonhatóvá tenné a cégautóból a megfizetett gépjárműadó. A cégautóadóra vonatkozó hatályos szabályozás szerint – a kettős adóztatás kivédése érdekében – a cégautóadóból a megfizetett gépjárműadó levonható. Az adóbetudásra azonban nincs lehetőség, ha a cégautó tárgyát képező személygépkocsi járműnyilvántartásba bejegyezett üzembentartója a tulajdonostól eltérő személy, mert ekkor a cégautóadó és a gépjárműadó alanya különbözik (a cégauatóadó alanya a tulajdonos, a gépjárműadó alanya az üzembentartó). E problémát orvosolja az indítvány azzal, hogy a cégautóadó alanyává teszi a személygépkocsi tartós bérletbe vevőjét (tartós bérlet alatt az egy évnél hosszabb időre történő bérbe, operatív lízingbe adást kell érteni). Ezzel a változtatással összefüggésben szükséges korrigálni az adóköteles gépjárművek körére, továbbá az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat is. Az adózók és az adóhatóság számára szükséges kellő felkészülési idő érdekében a módosítás 2013. július 1-jén lép hatályba.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com