Skip to main content
AdózásBér + HRGazdaságHelyi adókIlletékekSzámvitelVállalkozás

A hatósági tevékenységek adminisztrációs terheinek csökkentése

By 2013.06.28.Nincs hozzászólás4 perc olvasási idő

Az április végén elfogadott Kormányhatározat alapján folyamatban van az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) teljes áttekintése és felülvizsgálata, amelynek célja:
– a tartalmi átfedések kiszűrése, egyes szervek közötti adatátvitel megteremtése, az Uniós elvárásokhoz megfelelő mértékben igazodó adatgyűjtések meghatározására;
– biztosítandó 2013. január elsejével az összes adatgyűjtés elektronikus teljesítése;
– az OSAP mellékleteként jelenjen meg hatásvizsgálati módszertan a vállalkozások adminisztrációs terheinek felmérésére, mely az érintettek bevonásával készül és a következő évi OSAP vállalkozói lekérdezéséhez, szervezéséhez alapelveket jelöl ki.
18. A fővárosi és megyei kormányhivatalon belül intézendő ügyek esetében a szak-hatósági állásfoglalások idejét az ügyintézési határidő foglalja magába, ezáltal a vállalkozások, ha csak a kormányhivatallal állnak kapcsolatban 30 napon belül megkaphassák az engedélyeket.
19. Kérhető hatósági ellenőrzés: A vállalkozások kérhessék magukra a hatósági ellen-őrzés lefolytatását, ezáltal erősítve a hitelességüket. Az önállóan kezdeményezett ellenőrzések esetén a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak kirívó esetekben történhessen meg bírság vagy a működést korlátozó retorzió.
20. Hiteles audit elismerése: Azon vállalkozások, amelyek működését külső, hiteles auditor vizsgálja rendszeresen, azok tevékenységük hitelesített körére az auditor vállalja, a jogellenes magatartás azonnali megszüntetésén túli, felelősséget.
21. A bírságbevételek központosítása: Javasoljuk, hogy a bírságbevételek ne jelenjenek meg sem közvetlenül sem közvetetten a hatóságok költségvetésben, hanem központosított bevételt képezzenek, ezáltal a hatóságok működésének finanszírozása és a bírságolási politikája közti összefüggés teljesen megszűnik.
22. A 30 napos ügyintézési idő 21napra csökkentése 2014-ig.
23. Ügydöntő hatósági felelősségi kör megerősítése: meghatározott ügycsoportok esetén a hatóság maga dönthesse el, melyik szakhatóságot keresi meg az adott el-járás során, majd a beérkezett vélemények alapján a döntést maga hozhassa meg a szakhatósági megállapítások hosszadalmas egyeztetése helyett.
24. Jóhiszemű ellenőrzés: Azon vállalkozások esetében, amelyek jogszerűen, hosszú ideje megbízhatóan működnek, azok rendszeres ellenőrzése és az esetleges vétség szankcionálása méltányosan csökkenjen.
25. Nyilvános (önellenőrzésre használható) ellenőrzési eljárás kialakítása: olyan a hatóság által használt ellenőrzési eljárások nyilvánossá tétele, amelyeket a vállalkozások önmagukra nézvést is használhatnak.
26. Ellenőrzési terv nyilvánossága és társadalmi kontroll lehetőségének megteremtése. Az egyes hatóságok ellenőrzési tervüket, illetve annak megvalósításáról szóló beszámolókat hozzák nyilvánosságra, továbbá készüljön évente jelentés a hatóságok munkájáról és azok vállalkozói megítéléséről, amit a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács is megtárgyal.
27. Olyan visszacsatolási rendszerek, ösztönzők és eljárási szabályok kidolgozása és bevezetése, melyek biztosítják, hogy az elsőfokú hatóság döntése a jogalkotói szándékot torzítatlanul jelenítse meg, annál ne legyen szigorúbb.
28. Összevont ellenőrzés: Amennyiben több hatóság hasonló tevékenységeket ellenőriz, kötelező együttes eljárás javasolt a különböző hatósági szakterületek részéről. Erre a kormányhivatalok kialakítása jó lehetőséget nyújt.
29. Elsőre figyelmeztetés elve: Amennyiben lehet, minimalizálni kell azon lehetőségeket, ahol a jogsértő magatartás megszüntetésén túl azonnali büntetés kivetésére kerülhet sor. A hatóságoknak először a jogszerű magatartás követésére kell felszólítani a vállalkozásokat.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com