Skip to main content
Illetékek

Öröklési, ajándékozási illetéket érintő változások 2013

By 2013.03.08.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

1. Az öröklési és ajándékozási illeték számítási módjának változása

2013. január 1-jétől örökléssel és ajándékozással történő vagyonszerzésekhez kapcsolódóan összesen két illetékkulcs irányadó; egy általános mérték, valamint a lakástulajdon szerzéséhez kapcsolódó kedvezményes mérték. Az általános illetékmérték 18 %. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illetékmérték 9 %.

2. Az örökhagyó túlélő házastársának illetékmentessége

Az Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontjának 2013. január 1-jén hatályba lépett módosítása nyomán nemcsak az egyenesági rokonok, hanem a túlélő házastárs öröklése is teljes egészében, azaz értékhatártól függetlenül illetékmentessé vált. Az özvegy öröklésének mentessége –hasonlóan az egyenesági rokonok mentességéhez – kiterjed minden vagyontárgyra, így a gépjármű öröklésére is. Az Itv. 78. § (1) bekezdése pedig lehetővé teszi azt is, hogy az állami adóhatóság ezen ügyekben is fizetési meghagyás meghozatala nélkül, az illetékmentesség tényének ügyiratra történő feljegyzése mellett hozza meg döntését.

3. A takarékbetét örökléssel, ajándékozással történő megszerzése esetén érvényesülő illetékmentesség megszüntetése

2013. január 1-jétől az Itv. 16. § (1) bekezdés b) pontjának illetve 17. § (1) bekezdés g) pontjának hatályon kívül helyezésével a takarékbetét örökléssel, ajándékozással történő megszerzése nem mentesül ezen a jogcímen az illeték megfizetése alól.

4. Az egyenesági rokonok ajándékozással történő vagyonszerzésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség megszüntetése

Az egyenesági mentességgel érintett ajándékozási ügyekben a vagyonszerzőket a mentességtől függetlenül, továbbra is terhelte a vagyonszerzés állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettsége. Az Itv. 11. § (2) bekezdésének módosítása megszüntetette ezt, és 2013. január 1-jétől az egyenesági rokonok közötti ajándékozási ügyleteket nem kell bejelenteni sem.

5. Az egyenesági rokon, mint megajándékozott által átvállalt terhek után fizetendő illeték

2013. január 1-jétől az Itv. 13. § (5) bekezdése külön előírja, hogy egyenesági rokonok közötti ajándékozás esetében nem lehet alkalmazni a rendelkezést. Ezáltal az egyenesági rokonok ajándékozással történő vagyonszerzése – az ajándékkal együtt átvállalt terhek mellett is –teljes egészében mentes lesz az illetékfizetési kötelezettség alól.

6. Az örökhagyó hitelezőjére irányadó speciális rendelkezés kiterjesztése a visszterhes vagyonátruházás tárgyát képező ingóhagyatékra

Az Itv. 10. § (2) bekezdése alkalmazását kiterjeszti a visszterhes vagyonátruházási illeték
tárgyát képező ingó hagyatékra is.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com