Skip to main content
Adózás

Beszámoló benyújtása közzététel céljából

By 2009.03.02.Nincs hozzászólás4 perc olvasási idő

A 2008. december 27.-én hatályba lépett 2008. évi XCVI. törvény 27. § (9) bekezdése alapján 2009 április 30-áig a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek papír alapon és elektronikusan egyaránt eleget lehet tenni azzal, hogy a közzétételi kötelezettséget a beszámoló céginformációs szolgálatnak való megküldése útján kell teljesíteni.

2009. május 1-jétől a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. Ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának.clock2

Közzétételre benyújtandó beszámolók:

  • éves beszámoló
  • egyszerűsített éves beszámoló
  • összevont (konszolidált) éves beszámoló
  • közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Beküldési határidő:

  • Éves, egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül.
  • Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül.

Sajátos beszámolási kötelezettségek:

Előtársasági időszak:
A cég a cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő 90 napon belül köteles az előtársasági működésről készített beszámolóját közzététel céljából a Céginformációs Szolgálat részére eljuttatni. A 90 napos határidő meghosszabbodik mindaddig, amíg a cégbejegyzési eljárás folyamatban van [Számv.tv. 135. § (2) bekezdés].

Devizanemek közötti áttérés:
A cég az áttérés előtti pénznemben készített beszámolóját, az áttérést követő 90 napon belül köteles közzététel céljából a Céginformációs Szolgálat számára benyújtani [Számv.tv. 145. § (4) bekezdés].

Felszámolás:
A tevékenységet lezáró beszámolót a cég, a mérleg fordulónapját követő 45 napon belül köteles a Céginformációs Szolgálat részére közzététel céljából benyújtani [225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

Végelszámolás:

  • A tevékenységet lezáró beszámolót a cég a végelszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül köteles benyújtani közzététel céljából a Céginformációs Szolgálat részére [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].
  • A cég a végelszámolás időszaka alatt készített számviteli beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapját követő 150. napon belül köteles a Cégszolgálat részére közzététel céljából benyújtani [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés].
  • A cég a törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a mérlegfordulónapot követő 150. napon belül a végelszámolási időszakot lezáró beszámolót köteles közzététel céljából a Céginformációs Szolgálathoz benyújtani [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés].

Ismételt közzététel:
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett – az adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó – éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót ismételten közzé kell tenni és a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.(Számv.tv. 154. §)

Amennyiben a cég határidőn belül nem tett eleget közzétételi kötelezettségének, a Céginformációs Szolgálat köteles a cégbírósághoz fordulni hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében. A cégbíróság felhívja a céget, hogy a megjelölt határidőn belül kötelezettségének tegyen eleget. Ha a cég a felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a cégbíróság törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz.

Nem kell benyújtani azon szervezetek pénzügyi beszámolóit, melyeket nem a Cégbíróság jegyzett be:
alapítványok, sportegyesületek, társasházak, vadász-, vízügyi-, egyéb társaságok, egyesületek, pártok, ügyvédi irodák, egyéni vállalkozók, egyházak és szakszervezetek.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com