Skip to main content
Adózás

Változott az adószám felfüggesztésének szabálya

By 2009.02.28.2 hozzászólás5 perc olvasási idő

rókaAz adószám alkalmazása felfüggesztésére vonatkozó új rendelkezések

2009. február 1-jétől módosult és bővült azoknak az eseteknek a köre, amelyek megvalósulása esetén az állami adóhatóság felfüggeszti az érintett adózó adószámát, és ? ha közösségi adószámmal is rendelkezik ? közösségi adószámát is.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában találhatóak a módosított rendelkezések. Ezek alapján fel kell függeszteni az adózó adószámát, ha

a) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,

b) az adózó székhelyén (ideértve a székhelybiztosítás esetét is), illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén, illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén nem található.

Az Art. 24/A. § (1) bekezdésének c) és d) pontja alapján a változatlan rendelkezések szerint a szervezeti képviselő hiánya, illetve elérhetetlensége esetén továbbra is fel kell függeszteni az adószám alkalmazását. Ezek az esetek a következők:

c) az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az adóhatósághoz nem jelentette be,

d) az adózó ellenőrzése alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó nem rendelkezik szervezeti képviselővel, vagy a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy, illetve a megadott elérhetőségi helyeken nem fellelhető.

Az Art. 24/A. § (1) bekezdésének e) és f) pontja, valamint 174/A. §-a új tényállásokat sorol fel, amelyek az adószám alkalmazásának felfüggesztését vonják maguk után. Az új törvényi rendelkezések alapján fel kell függeszteni az adószámot, ha

e) az adózóval szemben az állami adóhatóság 60 napos üzletlezárást, illetve a tevékenység 60 napos felfüggesztését ismételten rendeli el,

f) az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget.

Az Art. 174/A. §-a alapján az állami adóhatóság felfüggeszti az adózó adószámát, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére, illetve a közzétételi költségtérítés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét a törvényi határidőn belül nem teljesíti, és ezt az adóhatóság felhívására sem pótolja.

Az Art. 24/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában szereplő esetekben a felfüggesztés időtartama a felfüggesztés megszüntetésének, vagy az adószám törlésének időpontjáig tart. Ezekben az esetekben a felfüggesztés időtartama 2009. február 1-jétől 45 napról 30 napra csökken. A felfüggesztés időtartama alatt az adózó bizonyíthatja, hogy a felfüggesztés oka megszűnt, ennek hiányában az adóhatóság a felfüggesztést követően törli az adószámot.

Az Art. 24/A. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő esetben az adószámot határozott időtartamra kell felfüggeszteni.

Az Art. 24/A. § (1) bekezdés f) pontjában szereplő esetben az adószámot határozatlan időtartamra, a bevallási, illetve adófizetési kötelezettség teljesítéséig határozatlan időtartamra függeszti fel az adóhatóság. Ha a bevallási kötelezettség teljesítésének az Art. szerint nincs helye és az adószám az adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt nem függeszthető fel, a felfüggesztés az ellenőrzés, illetve a hatósági eljárás jogerős befejezéséig tart.

Az Art. 174/A. §-ában szereplő esetben az adószámot 60 napos határozott időtartamra kell felfüggeszteni.

Az adószám felfüggesztésének időszakára az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet, illetve ezen időszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti. Az adóhatóság az adózónak a felfüggesztést megelőző időszakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, illetve költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését, lejártát követően teljesítheti.

A felfüggesztett adószámok, és a felfüggesztést követően törölt adószámok továbbra is megtekinthetőek az APEH honlapján, az ?Adószámok felfüggesztése? menüpontban.

2 hozzászólás

  • ajánlott szerint:

    Olyankor mi történik, ha 2x nem vettem át ajánlott levelet a hivatlatól? Azt hallottam, hogy az olyan mint ha átvettem volna. Igaz ez?

    • Adoblog Provictory szerint:

      Igen, de nem. Ha nem vetted át, akkor nem vetted át. Ez tény. De hivatalos iratot 2x nem veszel át, akkor a jogkövetkezmények szempontjából olyan mint ha átvetted volna. Tehát igen, átvetted. Menj be az ügyfélszolgálatra és kérd ki a levelet mielőtt még nagyobb baj lenne.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com