Skip to main content
Adózás

VISSZA AZ ÁFÁT A HATÁRON!

By 2010.09.12.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

Általános forgalmiadó-mentes a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt útipoggyászának részeként a Közösség területéről kiszállítja.

Az adómentes értékesítés feltételei:

  • az utas, illetve megbízottja a terméket használatbavétel nélkül harmadik országba kiszállítja, és ezt a tényt a vámhatóság az értékesítést végző által az utas részére kiállított adó-visszaigénylő lapon igazolja,
  • a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül kiszállítják a Közösség területéről,
  • a termékértékesítés – adóval számított – összellenértéke meghaladja a 175 eurót.

Külföldi utas az a természetes személy, aki a Közösség egyetlen tagállamának sem állampolgára, és nem jogosult a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra, továbbá, aki a Közösség valamely tagállamának állampolgára ugyan, de lakóhelye a Közösség területén kívül van. Lakóhely a tartós ottlakásra szolgáló hely, amellyel a természetes személy személyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak.

Az utasnak érvényes úti okmánnyal vagy személye azonosítására szolgáló egyéb, a Magyar Köztársaság által elismert érvényes közokirattal kell rendelkeznie.

Az utasnak a kilépéskor személyazonossága igazolása mellett be kell mutatnia a megvásárolt terméket, valamint az adó-visszaigénylő lapon és a számlán szereplő adatoknak meg kell egyezniük az úti okmányban szereplő személyes adatokkal. Az adó-visszaigénylő lap csak egy számlának a termékértékesítésre vonatkozó adatait tartalmazhatja úgy, hogy azoknak egyezniük kell a számla adataival.

A vámhatóság az adó-visszaigénylő lapot csak az utas kérelmére, a termék harmadik országba történő kiszállításakor igazolhatja.

Az adó-visszaigénylő lap használata kötelező, melyet a termék megvásárlásakor a számla kibocsátója állít ki három példányban, és ebből két eredetit ad át a vevőnek. A vámhatóság a kilépés igazolását követően az adó-visszaigénylő lap egy példányát bevonja, a másikat visszaadja a külföldi utasnak.

Amennyiben Magyarországot nem harmadik ország felé hagyja el (például Bécsbe utazik, majd onnan repülőgéppel tér vissza a Közösségen kívüli lakóhelyére), annak igazolását, hogy az árut a Közösség területéről kiszállították, az Európai Unióból történő kilépéskor kell kérni (a példa esetében a bécsi repülőtéren)

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com