Skip to main content
Adózás

Vagyonosodási vizsgálat – nem eldöntendő kérdések!

By 2008.08.15.Egy hozzászólás5 perc olvasási idő

1. A vizsgált időszakot megelőzően rendelkezett-e megtakarítással? Ezek honnan származtak, miben testesültek meg (pl: készpénz, bankbetét, értékpapír, stb.), milyen dokumentumok igazolják azok meglétét?

2. A Vizsgált időszak volt-e főállású illetve mellékállású munkaviszonya ? ha igen, pontosan hol, és mennyi volt az éves bruttó keresete havi bontásban? Rendelkezik-e erről munkáltatói igazolással?

3. A vizsgált időszakban végzett-e valamilyen önálló tevékenységet (pl: megbízási jogviszony, bérbeadási, vállalkozói tevékenységet stb) ha igen, mi volt ez a tevékenység, és azt az adóhatósághoz bejelentette-e? Az abból származó nettó jövedelme mennyi volt az éves szinten havi bontásban?

4. A vizsgált időszakban mely gazdasági társaságban volt, illetve jelenleg is tulajdonos? Ha igen, akkor mikor, milyen módon és mennyiért jutott hozzá a tulajdonrészhez? A gazdasági társaságok részére a vizsgált időszakban tagi hitelt, vagy kölcsönt nyújtott-e, esetleg más címen bocsátott-e pénzeszközöket a gazdasági társaság rendelkezésére? Amennyiben igen, pontosan mikor, kinek, és milyen összegben, azt visszakapta-e már, ha igen mikor?

5. A vizsgált időszakban részt vett e gazdasági társaság alapításában, szerzett-e tulajdont gazdasági társaságban, ha igen erre mikor és milyen összeget fordított?

6. A vizsgált időszakban milyen ingatlanok voltak, illetve vannak a tulajdonában, azokat mikor , mennyiért és milyen jogcímen szerezte, illetve szüntette meg tulajdonjogát (pl: adás-vétel, örökség, ajándék, építés stb?)?

7. A vizsgált időszakban épített-e akár saját maga akár más személy részére? Ha igen akkor mikor és milyen összegért vásárolta azt a telekingatlant, amelyre építkezett? Amennyiben építkezett az építést mikor kezdte meg? Az építési engedélyt mikor kérte és milyen ingatlant épített (jellege, területe). Az építkezésnél ki volt a kivitelező az ingatlan építésére milyen összeget fordított az egyes években. Összesen milyen összegbe került a teljes építkezés megvalósítása? Amennyiben házilagos kivitelezés történt akkor kik dolgoztak az építkezésen? Rendelkezik e az építkezéshez kapcsolódó számlákkal, bizonyító erejű dokumentumokkal? Az építő anyagot honnan szerezte be? Az építés mikor fejeződött be? Illetve mikor várható a befejezése? Ha befejeződött, akkor a használatba vételi engedély kiadásra került-e. Ha igen akkor mikor? Jelenleg becslése szerint mennyit ér az ingatlan?

8. A vizsgált időszakban volt-e ingó értékesítésből, tartási életjáradéki vagy öröklési szerződésből, kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből, ingatlan bérbeadásból, nyereményből származó bevétele illetve jövedelme ? ha igen pontosan miből, kitől, mikor és mennyi? ( Kérjük pontosan nevezze meg az értékesített ingóságot, ingatlant, osztalékot kifizetőt, a bérbe adott ingatlant, stb.)

9. A vizsgált időszakban kapott-e jelentősebb (100.000, -Ft-ot meghaladó) összegű kölcsönt vagy hitelt pénzitézettől vagy magánszemélytől, családtól, rokontól, ismerőstől- ha igen, pontosan kitől, milyen összeget és mikor? A kérdéses összeg részben, vagy egészben visszafizetésre került-e ha igen, mikor és milyen összegben?

10. A vizsgált időszakban részesült-e örökségben kapott e valakitől nagyobb értékű ajándékot, kártérítést ?ha igen mikor, kitől és milyen összegben?

11. Milyen egyéb, a korábbiakban meg nem említett bevételben, jövedelemben ideértve az adómentes bevételeket is ?részesült a vizsgált időszakban, azokhoz milyen jogcímen, összegben, és mikor jutott hozzá?

12. A vizsgált időszakban külföldről származó bevallási kötelezettség alá eső, illetve nem eső jövedelemmel rendelkezett-e? Ha igen, akkor kitől, milyen országok vonatkozásában, mikor és mekkora összegben keletkezett jövedelme?

13. A vizsgált időszakban vásárolt e gépjárművet (légi és vízi is ) ha igen, mikor, milyen típusút, rendszámút, (nyilvántartási számú), mennyiért illetve ha értékesítette, akkor mikor és mennyiért?

14. A vizsgált időszakban nyújtott-e kölcsönt magánszemélynek, illetve társaságok részére, ha igen pontosan mikor és kinek és milyen összegben? Azokat visszakapta- e már, ha igen mikor és milyen összegben?

15. A vizsgált időszakban rendelkezett, illetve rendelkezik-e belföldi, illetve külföldi pénzintézetnél vezetett számlával (bank-, befektetési, értékpapír-, devizaszálával stb.) ?ha igen, melyik pézintézetnél, és mi a számla azonosítási száma?

16. A vizsgált időszakban éves bontásban milyen további jelentősebb kiadásai vannak (pl: külföldi utazás, nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk vásárlás, műtárgy vásárlás stb.) és ezek milyen összegeket tettek ki?

17. A vizsgált időszakban hány kereső személy és hány eltartott volt a családjában, mennyi volt az összes nettó jövedelem?

Időszak

Kereső személy

Eltartott

Összes jövedelem

2001

2002

2003

2004

2005

18. Megélhetésére fordított összeg éves bontásban (közüzemi díjak, napi életvitel költsége, ruházkodás)?

Időszak

Fenntartási költségek
(rezsi, biztosítás, gépkocsi…stb.)

Ruházkodás

Személyes jellegű költségek
(oktatás, egészségügyi, önkéntes pénztári befizetések, alapítványi támogatások…stb.)

Napi életvitel költségei (szórakozás, kultúra, élelmezés)

2001

2002

2003

2004

2005

Egy hozzászólás

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com