Skip to main content
Adózás

Ingatlan bérbeadása, értékesítés – áfás, nem áfás

By 2009.03.05.Nincs hozzászólás6 perc olvasási idő

ingatlan88. § (1) A 86. § (1) bekezdésétől eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett előztes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy
a) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítését, illetőleg


86. § (1)
j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek
ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év;
k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését;

A törvény 86. §-ában adómentes ügyletekként meghatározott ingatlan-értékesítések tekintetében az adóalanyokat megilleti az a jog, hogy ezen értékesítéseiket adókötelessé tegyék. Ez irányú választásuk esetén az értékesítés adókötelessé válik, amely után vagy az értékesítő adóalany köteles áfát felszámítani, vagy – a fordított adózásra vonatkozó feltételek megvalósulásakor – áthárított adó hiányában az ügyletet terhelő áfa-fizetési kötelezettségnek közvetlenül a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő tesz eleget. Az adófizetésre kötelezett személyétől függetlenül fennáll, hogy az értékesítő adóalany az adókötelessé tett ingatlan-értékesítéséhez kapcsolódó beszerzései tekintetében levonási jogot gyakorolhat.b) a 86. § (1) bekezdésének l) pontjában említett


86. § (1)
l) az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása.

A törvény 86. §-ában adómentes ügyletekként meghatározott ingatlan-értékesítések tekintetében az adóalanyokat megilleti az a jog, hogy ezen értékesítéseiket adókötelessé tegyék. Ez irányú választásuk esetén az értékesítés adókötelessé válik, amely után vagy az értékesítő adóalany köteles áfát felszámítani, vagy – a fordított adózásra vonatkozó feltételek megvalósulásakor – áthárított adó hiányában az ügyletet terhelő áfa-fizetési kötelezettségnek közvetlenül a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő tesz eleget. Az adófizetésre kötelezett személyétől függetlenül fennáll, hogy az értékesítő adóalany az adókötelessé tett ingatlan-értékesítéséhez kapcsolódó beszerzései tekintetében levonási jogot gyakorolhat.

szolgáltatásnyújtását adókötelessé teszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adó alapjára a 82. § (1) bekezdésében említett adómérték alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdésben említett választási jog külön-külön vagy együttesen gyakorolható oly módon, hogy az adókötelessé tétel – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja alá tartozó valamennyi termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kiterjed.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, a belföldön nyilvántartásba vett adóalany dönthet úgy is, hogy választási jogát az (1) bekezdés b) pontja tekintetében csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolja.
A törvény 86. §-ában adómentes ügyletekként meghatározott ingatlan-értékesítések tekintetében az adóalanyokat megilleti az a jog, hogy ezen értékesítéseiket adókötelessé tegyék. Ez irányú választásuk esetén az értékesítés adókötelessé válik, amely után vagy az értékesítő adóalany köteles áfát felszámítani, vagy – a fordított adózásra vonatkozó feltételek megvalósulásakor – áthárított adó hiányában az ügyletet terhelő áfa-fizetési kötelezettségnek közvetlenül a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő tesz eleget. Az adófizetésre kötelezett személyétől függetlenül fennáll, hogy az értékesítő adóalany az adókötelessé tett ingatlan-értékesítéséhez kapcsolódó beszerzései tekintetében levonási jogot gyakorolhat.

(5) Az az adóalany, aki (amely) élt az (1) bekezdésben említett választási jogával, attól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el.

Okok:
A hatályos törvény értelmében az ingatlan bérbeadás adómentes, azonban az adóalanyoknak lehetőségük van arra, hogy a bérbeadásra adófizetési kötelezettséget válasszanak. Ez irányú választás esetében a hatályos törvény értelmében azonban minden ingatlan bérbeadására vonatkozik az adófizetési kötelezettség. A törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy amennyiben az adóalany adófizetési kötelezettséget választ az ingatlan bérbeadásra, az – az adóalany választásától függően – ne terjedjen ki a lakóingatlan bérbeadásra, azaz továbbra is adómentes legyen a lakóingatlan bérbeadása. Ennek alapvető oka, hogy az önkormányzatok vegyes ingatlanállománnyal rendelkeznek, melyet bérbe adnak. Míg a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok esetében az adófizetési kötelezettség gazdasági szempontból előnyösebb az önkormányzatok számára a levonási jog megnyílása miatt, ugyanakkor a szociális bérlakások bérbeadása esetén a bérleti díj után áthárított áfa miatt megnövekedett bérbevevői költségek miatt hátrányosabb. Ezért az önkormányzatok szeretnék adómentesen bérbe adni a szociális bérlakásokat, anélkül, hogy elesnének a gazdasági ingatlan adóköteles bérbeadásából származó előnyöktől. A törvény erre lehetőséget ad az adóalanyoknak.

E tekintetben 2008 december 31-ig lehetett bejelentkezni áfa alá 2009. évre, de vigyázat 5 évig nem léphet ki alóla.  Értelem szerűen a 2009 december 31-ig bejelnetkezők 2010 évtől kezdődően számlázhat így.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com