Skip to main content
Adózás

EVÁS NYERESÉG CSAK BANKSZÁMLÁN?

By 2009.11.02.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

mappakAz eva hatálya alá tartozó Kft. a számviteli törvény szabályai szerint vezeti a nyilvántartását. Természetesen a pénztár is ez alapján is kerül megállapításra. Viszont a magas kézpénzállomány ebben az esetben sem megengedett. Havi szinten átlagolt napi készpénz záróegyenleg összege maximum a 2008. évi teljes bevétel 2%-a lehet (korábban ez 1,2% volt), amelynek összege, ha kisebb mint 500 eFt, akkor a vállalkozásra vonatkozó egyenleghatár azzal azonos összegű.

Megoldás a kölcsönadás, vagy az osztalékelőleg lehet, ez utóbbit csak azoknál a vállalkozásoknál lehet alkalmazni, amelyekre vonatkozóan sem a Gt.,  sem a Számviteli Törvény nem tartalmaz korlátozást.

  • Az osztalékelőlegről taggyűlésen kell dönteni. Nem dönthet a taggyűlés osztalékelőlegről, ha azt a társasági szerződésben nem szabályozták.
  • Az osztalékelőleget a tagoknak a törzsbetéteik arányában kell felosztani, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérően rendelkezik.
  • El kell készíteni a számviteli törvény szerinti közbenső mérleget. Ennek tartalmaznia kell az osztalék fizetéséhez szükséges fedezetet. Azaz a vállalkozás helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá. A közbenső mérleget nem kell közzétenni.
  • A tagoknak vállalni kell az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló az osztalékfizetésre nem ad jogszabályi lehetőséget.
  • A GT 131 § (3) bekezdése alapján az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. Az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani. A bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel.

  Szólj hozzá

  HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com