Skip to main content
Adózás

EVA bejelentkezés 2010

By 2009.12.08.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

Akik újonnan kívánnak bejelentkezni az eva hatálya alá, 2009. december 1. és 21. között kell benyújtaniuk az illetékes adóhatósághoz az APEH által megjelölt 09T103 és 09T203 nyomtatványokon.  A bejelentések visszavonására nyitva álló határidő szintén 2009. december 21-e.

Kik jelentkezhetnek be az EVA hatálya alá?

Az eva hatálya alá új adózóként 2010-es évre bejelentkezhet az egyéni vállalkozó, korlátolt felelősségű társaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, végrehatói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, erdőbirtokossági társulat, betéti társaság és a közkereseti társaság.

Milyen kritériumai vannak?

Az EVA körbe jelentkező vállalkozásnak az alábbi feltételeket kell teljesítenie.
A aktuális adóévet közvetlenül megelőző 2 adóévében:

 • folyamatos vállalkozási tevékenység végzett,
 • ha társaság, nem alakult át (kiválás, beolvadás)
 • ha társaság, akkor abban nem lett új tulajdonos 50%-ot meghaladó szavazati joggal,
 • nem vétett (jogerőre emelkedve) a nyugta- vagy számlaadási kötelezettség ellen,
 • nem végzett használt ingóság, régiség, műalkotás kereskedelmet,
 • továbbá nem végzett utazásszervezői tevékenységet,
 • nem állt bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt,
 • nem indítottak saját döntésű végelszámolást a tulajdonosok,
 • árbevételt számolt el a vállalkozás,
 • összes bevétele éves szintre számítottan nem érte el a 26 millió forintot (2009),
 • ha társaság, akkor annak tagjai magánszemélyek.

Milyen kritériumoknak kell megfelelni az EVA-s adóévben?

 • más társaságban tulajdonrésszel nem rendelkezhet,
 • nem folytathat jövedéki adóhoz kötődő tevékenységet,
 • vámjogszabályi közvetett képviselői tevékenységet nem folytathat,
 • bankszámlával kell rendelkeznie.

Fontos feltétel, hogy a vállalkozás a jövőben a fentiekben femlített az EVA alá történő bejelentkezési feltételeket a következő adóévben is teljesítse!

Mikor kell kijelentkezni az EVA hatálya alól?

Amennyiben következő adóév december 20-ig megállapítást nyer, hogy a vállalkozás nem teljesíti az EVA körbe történő jelentkezési feltételeket, akkor az említett határidőig ki kell jelentkeznie. Ennek elmulasztása 500.000Ft mulasztási bírsággal járhat.

Lásd még: 2002. évi XLIII. törvény

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com