Skip to main content
Adózás

Árverések – Egyéb

By 2008.07.09.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

Figyelmeztetés

Az árverezés feltételeit és jogkövetkezményeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza.

Az üzletrész árverése az ingóárverés szabályai szerint történik.

Az árverésen az érintett gazdálkodó szervezet (azon gazdasági társaság, amelyben az adós az árverésre kit?zött üzletrésztulajdonnal rendelkezik) tagját, a gazdálkodó szervezetet, illet?leg az általa kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre el?vásárlási jog illeti meg.

Az el?vásárlásra jogosultnak az üzletrészre licitálnia nem kell, az árverés során azonban nyilatkoznia kell arról, hogy el?vásárlási jogával kíván-e élni. Nyilatkozatát a licitálás – legtöbbet ajánló árverez? (kívülálló) általi – megnyerését követ?en teheti meg. Ezzel egyidej?leg a teljes vételárat készpénzben azonnal meg kell fizetnie.

A gazdálkodó szervezet és a kijelölt harmadik személy csak abban az esetben tehet nyilatkozatot, ha a sorrendben el?bbi jogosult nem kívánja az üzletrészt megvásárolni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet tagjai közül csak egy tag kíván élni az el?vásárlási jogával, ez a sorrendben kés?bbi jogosultak nyilatkozati lehet?ségét kizárja.

Ha az el?vásárlásra jogosultak egyike sem kíván élni az el?vásárlási jogával, avagy az azonnali és teljes vételár kifizetést nem teljesítik, az üzletrészt a licitálást megnyer? árverési vev? szerzi meg.

Amennyiben az el?vásárlásra jogosult önálló licitálással szerzi meg az üzletrészt, köteles a teljes vételárat a licit megnyerését követ?en készpénzben azonnal megfizetni. Ha a teljes vételárat nem fizette ki, az üzletrészt nyomban tovább kell árverezni. A fizetést elmulasztó el?vásárlásra jogosult licitálóként nem vehet tovább részt az árverésben, el?vásárlási jogát azonban gyakorolhatja.

Ha a legtöbbet ajánló árverési vev?, avagy az önállóan licitáló és a licitálást megnyer? el?vásárlásra jogosult által ki nem fizetett üzletrészt a további árverezés során alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles azonnal megtéríteni. Ha nem térítette meg, a különbözet megtérítésére az adóhatóság határozatban kötelezi.

Az árverésen eladott üzletrészen az árverési vev?, avagy az el?vásárlásra jogosult a vételár kifizetésével tulajdonjogot szerez.

Az árveréssel történ? tulajdonszerzés illetékköteles.

A jóhiszem? árverési vev?, illetve el?vásárlásra jogosult tulajdonjogát az árverés megsemmisítése nem érinti.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com