Skip to main content
Adózás

Ajándékozási illeték

By 2008.07.17.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

KÉRDÉS

Tisztelt Ügyfélszolgálat,

Illetékkel kapcsolatos kérdéseim lennének. Felmerül-e és ha igen,
hogyan illetékfizetési kötelezettség?:

1. Apa átutalja gyermekének amúgy adózott jövedelmét, ajándékként
az apa bankszámlájáról a gyermek bankszámlájára Magyarországon.
2. Apa átutalja gyermekének amúgy adózott jövedelmét, ajándékként
az apa bankszámlájáról a gyermek bankszámlájára Szlovákiában.
(Mindkét számla Szlovákiában bejegyzett pénzintézetnél van vezetve).
3. Apa átadja készpénzben Szlovákia területén a gyermekének az ajándékot.
(Hogyan igazolják, hogy ez Szlovákiában történt? Mit fogad el az APEH?)

Kérjük jelezzék, ha valamely kérdés valamely része túllépi az adóhatóság
tájékoztatási kötelezettségét, de azon részekre, amelyekre a válasz megadható,
kérem adják meg.

Köszönettel

VÁLASZ

Tisztelt Ügyfelünk!

1. Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 17. § (1) bekezdésének g) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a takarékbetét ingyenes megszerzése.
A törvény alkalmazásában takarékbetétnek minosül az Itv. 102. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a Ptk. 533. §-a alapján kötött szerzodés szerint a magánszemély által a hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeg és kamata, ideértve a magánszemély bankszámla, illetoleg folyószámla szerzodés keretében elhelyezett pénzeszközeit és azok kamatát, kivéve az adózás rendjérol szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz kötelezoen bejelentendo üzleti célú pénzforgalmi bankszámlán, elszámolási számlán elhelyezett pénzeszközt és kamatát.
Fentiek alapján ha az ajándékozó a megajándékozott részére lakossági folyószámláról lakossági folyószámlára utal át, az ügylet ajándékozási illetékmentes.
Felhívom figyelmét, hogy az Itv. 91. § (2) bekezdése szerint a vagyonszerzési illeték tárgyát képezo, de ingatlannyilvántartási eljárást nem igénylo jogügyletet a szerzodo felek ? a 76. §-ban említett eset kivételével ? közvetlenül az állami adóhatóságnak kötelesek bejelenteni. A bejelentést az illetékkötelezettség keletkezését követo 30 napon belül, a vagyonszerzést rögzíto irat eredeti és másolati példányának benyújtásával kell teljesíteni. Az ilyen másolatot az állami adóhatóság illetékmentesen hitelesíti.
Ugyanezen § (4) bekezdése megállapítja azt is, hogy a bejelentési kötelezettséget nem érinti az a körülmény, hogy a vagyonszerzés a jogszabály szerint illetékmentes.

Az Itv. 2. § (3) bekezdése alapján ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értéku jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha az ingó átadása, illetve a vagyoni értéku jog megszerzése belföldön történt.
Ennek megfeleloen a 2. és 3. esetben a jogügylet nem tartozik az Itv. területi hatálya alá. Igazolás történhet írásbeli ügylet keretében, melyet két tanúval hitelesítenek, és feltüntetésre kerül benne az átadás helyszíne.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minosülnek, kötelezo jogi erovel nem bírnak.

Üdvözlettel:
Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Tájékoztatási Foosztály

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com