Skip to main content
Adózás

A 0851-es bevallást érintő változások

By 2008.07.19.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

Az Alkotmánybíróság a 2008. június 18-án kihirdetett, 87/2008 (VI. 18.) AB határozatában megállapította, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban Gyftv.) 36. § (4) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy a Gyftv. 42. § (5) bekezdésének második mondatában szereplő már támogatott hatóanyagot tartalmazó, egyenértékű, valamint (generikus gyógyszerként) szövegrészek alkotmányellenesek, ezért azokat 2008. december 31. napjával megsemmisíti. A Gyftv. 42. § (5) bekezdésének második mondata ezt követően a következő szöveggel marad hatályban:

?A gyógyszerként forgalomba hozatalra engedélyezett termék esetében a támogatásba történő befogadás naptári évében a forgalomba hozatali engedély jogosultját a sávos kockázatviselésből eredő befizetési kötelezettség nem terheli.?

Az Alkotmánybíróság az előzőek alapján 2008. június 18. napjával megsemmisítette a 0851-es bevallásban foglalt a Gyftv. 12. § (3) bekezdése szerinti, ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező azon kötelezettségét, hogy minden általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott ismertető személy tevékenysége után havonta gyógyszerismertetés esetén négyszáztizenhatezer, gyógyászati segédeszköz ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegű befizetést teljesítsen, illetve erről bevallást nyújtson be (246 és 247 adónemek).

Tekintettel arra, hogy a Gyftv. 36. § (4) bekezdése 2008. június 17-ig volt hatályban, a kötelezetteknek utoljára a 2008. június hónapra vonatkozó bevallásukban kell a 246 és 247 adónemekről elszámolniuk oly módon, hogy a kötelezettséget a fenti összegnek a kötelezettség és a jogviszony napokban meghatározott fennállásának a hónap naptári napjaival arányos része figyelembevételével kell teljesíteni, valamint arról a bevallást benyújtani. (Pl. amennyiben egy gyógyszerismertetésre vonatkozó jogviszony 2008. június 1-től június 17-ig fennállt, akkor a június havi kötelezettség: 416000/30= 13867; 13867 * 17= 235733, azaz a 0851-es bevallás 01. lapjának 03. sorában feltüntetendő adat: 236.)

Azon kötelezettek, akik a 246 és/vagy 247 adónemek tekintetében érintettek, ezen kötelezettségükről utolsó alkalommal 2008. június hónapra vonatkozóan 2008. szeptember 20. napjáig teljesítik a bevallási, illetve fizetési kötelezettségüket.

A 2008. június hónapot követő időszakra a 246 és/vagy 247 adónemekre benyújtott 0851-es bevallást az adóhatóság befogadja, azonban a belső feldolgozás során hibaágra tereli. A nyomtatvány, illetve a kitöltő program a 246, valamint a 247 adónemek tekintetében az elévülési időn belül változatlan marad a helyesbítés, az önellenőrzés, valamint a pótlás lehetőségének biztosítása érdekében.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com