Skip to main content
Adózás

Adófeltöltés 2008. december 20.

By 2008.12.08.Nincs hozzászólás5 perc olvasási idő

2008-ban december 20-a szombatra esik, de a munkanapok áthelyezése miatt az idén december 20-a szombati munkanap, tehát ez a határidő.

Érintett adónemek:

– TAO alanyok esetén

  • társasági adó
  • különadó
  • iparűzési adó

– EVA alanyok esetén

  • eva

2008-tól a társasági adó hatálya alá tartozó adózóknál nem kell a feltöltési kötelezettségnek egyetlen adónemben sem eleget tenni azoknak, akiknek a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot. Így a tavalyi évvel ellentétben a különadót is csak azoknak kell december 20-ig megfizetni, akik elérik az árbevételi korlátot.

A társasági adó kapcsán a feltöltési kötelezettséget december 20-áig be is kell vallani, melyre idén a 0801 nyomtatvány szolgál. A bevallási kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni, ha az adóalany kötelezett a feltöltésre, de az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség nulla. Ilyen eset akkor állhat fenn, ha:

– az adóalany a tárgyévben várhatóan veszteséges, és a bevallásakor az elvárt adó megfizetésével szemben nyilatkozatot tesz

– ha az általa kalkulált várható adót már előlegek formájában korábban bevallotta, és azt az adóhivatal folyószámláján előírta.

Azoknak az adózóknak, akik a tárgyévet várhatóan veszteséggel zárják, a nyereségminimum szabályai szerint keletkezhet adóelőleg feltöltési kötelezettségük, így bevallási és befizetési kötelezettséggel nekik is számolni kell.

A 0801-es bevallásban a bevallási időszak kezdő napjaként a 2008. évi üzleti év első napját, a bevallási időszak utolsó napjaként az üzleti év utolsó napját, a mérlegfordulnapot kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy az éves fizetendő adó összegére történő kiegészítés, valamint arról a bevallás benyújtásának határideje az üzleti év utolsó hónapjának 20. napja. Amennyiben a társasági adóelőleg-kiegészítés bevallási határideje megegyezik más, a 0801-es bevallásban szereplő, nem éves kötelezettség(ek) bevallási határidejével, ezeket a bevallási időszak különbözősége miatt nem lehet egy 0801-es bevallásban bevallani. Ebben az esetben a társasági adóelőleg-kiegészítés bevallása végett külön kell a 0801-es bevallást benyújtani.

Például a naptári évvel megegyező üzleti éves adózónak a társasági adóelőleg-kiegészítést 2008. december 20-ig kell bevallania. E mellett előfordulhat, hogy a 0801-es bevalláson szereplő egyéb kötelezettségét ? havi bevalló esetén ? november hónapra szintén 2008. december 20-ig kell bevallania. A bevallási időszak a társasági adóelőleg-kiegészítés esetén 2008. 01. 01.? 2008. 12. 31., míg az adott havi kötelezettség esetén 2008. 11. 01.? 2008. 11. 30. A két időszak eltérése miatt a példa szerinti esetben a november hónapra az adózó két 0801-es bevallást nyújt be, amelyek egyikében csak a társasági adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó rovatokat tölti ki, a másikban pedig az egyéb, november havi kötelezettségeit vallja be.

A különadó feltöltését továbbra sem kell bevallani, csak megfizetni.

Az eva alanyok számára 2006-tól él az az előírás, hogy eva előlegüket december 20-áig ki kell egészíteniük az adóévi várható fizetendő adó összegére, az adóelőleg-kiegészítést azonban az adóévre vonatkozó 0843-as eva bevallásban kell majd szerepeltetni. Az eva alanyok is kötelezettek iparűzési adó fizetésére, feltöltésről azonban nem lehet szó, hiszen egyetlen eva alany sem haladhatja meg az 50 millió forintos árbevételi határt! Az ő esetükben tehát biztosan nem áll fenn az iparűzési adó kiegészítési kötelezettség.

Az adóelőleg kiegészítési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség száz százalékára kell teljesíteni, azonban az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján mulasztási bírság csak a kilencven százalék alatti teljesítése esetén szabható ki.

Összefoglalva:

Feltöltési kötelezettség

Társasági adó

Különadó

Iparűzési adó

EVA

Befi-
zetés

bevallás

Befi-
zetés

Beval-
lás

Befi-
zetés

Beval-
lás

Befi-
zetés

bevallás

TAO
alanyok

ha az előző
évi árbevétel meghaladja az
50 millió Ft-ot

igen

dec. 20-ig,
a 0801 nyomtat-
ványon akkor is,
ha nulla.

igen

nincs

igen

nincs

ha az előző
évi árbevétel
nem haladja
meg az
50 millió Ft-ot

nem

nem

nem

nem

nem

nem

EVA alanyok
(egyéni és társas
vállalkozások)

nincs, mert
nem érik el
az árbevétel korlátot

dec. 20-ig

0843-as bevallás-
ban

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com