Skip to main content
AdózásTársasági adó

Transzferár-nyilvántartás és -adatszolgáltatás a 2022. adóévtől

By 2023.06.29.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

Még most sem késő pótolni a 2022. adóévre vonatkozóan a transzferár-nyilvántartást, valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást a társasági adó bevallás 2229-ATP oldalain.

Kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyeleteinél alkalmazott ár az ún. transzferár. A transzferár – vagyis a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ár – lehet magasabb vagy alacsonyabb, mint a piaci ár, így alkalmas arra, hogy a vállalkozás jövedelmét (bevételeit) vállalatcsoporton belül eltérítse, egyik csoporttagtól a másikhoz allokálja.

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. § értelmében az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság a társaságiadó bevallás benyújtásának határidejéig köteles rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. Ez a transzferár-nyilvántartás. A transzferár-nyilvántartás alapján kell kitölteni a társasági adóalany vállalkozásoknak a társasági adó bevallás 2229-ATP oldalait, ami nem más, mint a transzferár-adatszolgáltatás.

Elsőként meg kell állapítani, hogy a vállalkozás mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy nagyvállalatnak minősül-e. A vállalkozások besorolását az ún. kétéves szabály figyelembevételével a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló a 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV tv.) szerint kell elvégezni. A középvállalkozások és nagyvállalatok transzferár nyilvántartás készítésére, és – társasági adó alanyként – -adatszolgáltatásra kötelezettek abban az esetben, ha a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek értéke az adóévben a 100 millió forintot meghaladja.

Elviekben tehát, amennyiben a vállalkozás a létszám, mérlegfőösszeg és mérleg szerinti eredmény mutatószámok alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, transzferár-nyilvántartási és -adatszolgáltatási kötelezettsége nincs.

Nem minden esetben mentesül azonban a 2229-ATP adatszolgáltatási kötelezettség alól a társasági adóalany mikro- vagy kisvállalkozás. Transzferár szempontjából ugyanis a besorolást csoport szinten kell elvégezni. Előfordulhat tehát, hogy csoporton belül, a kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások KKV. tv. szerint egyenként mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek, de együttesen (az adatokat összeszámítva) elérik a középvállalkozás minősítést vagy még abból is „kilépve” a nagyvállalati kategóriát.

Ebben az esetben a csoport minden olyan tagja, amelyet a KKV. tv. szerint a besorolásnál figyelembe kell venni „önállóan” is közép- vagy nagyvállalkozásnak minősül. Ez azt is jelenti, hogy az egyes csoporttagok külön-külön transzferár-nyilvántartás elkészítésére és a társasági adó alanyaként adatszolgáltatásra kötelezettek, amennyiben a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek értéke az adóévben – ügylettípusonként és általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron – a 100 millió forintot meghaladja.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com