Skip to main content
Adózás

TEÁOR-kódok és a szakmakódok átsorolása

By 2008.12.23.Nincs hozzászólás7 perc olvasási idő

szemuvegApeh Tájékoztató

2008. január 1-jétől teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának rendszeréről szóló európai tanácsi rendelet. Ennek következtében a TEÁOR és a szakmakód struktúra jelentősen megváltozott, ezért a tevékenységi besorolások módosítását az adminisztratív nyilvántartásokban is át kell vezetni. Az átsorolások megvalósítását nehezíti az a tény, hogy az új nomenklatúrák (TEÁOR?08, szakmakód?08) részletesebbek, és struktúrájuk lényegesen eltér a jelenlegiektől, ezért az esetek mintegy felében nem végezhető el automatikus átsorolás, az új nomenklatúrák szerint helyesen besorolni a gazdasági szervezetek és a magánszemélyek tevékenységeinek többségét csak az adózók közreműködésével lehet.

Az új TEÁOR?08 és szakmakód?08 nómenklatúrák, a tartalmi meghatározások, valamint a fordítókulcsok a Központi Statisztikai Hivatal honlapján (www.ksh.hu) megtekinthetőek.

I. Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

Azon, 2008. január 1. napján a cégjegyzékbe bejegyzett, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenységi körök vonatkozásában, valamint azon, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett – a létesítő okiratban fel nem tüntetett – tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek automatikusan – az adózók közreműködése nélkül – nem sorolhatóak át, és amelyeket 2008. december 27-ig nem módosítanak, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett cégeknek kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallásukkal ? ideértve az adókötelezettség hiánya miatt benyújtott bevallás helyettesítő nyilatkozatot is (Art. 31. § (6) bek.) – egyidejűleg (pl. január hónapról február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulékbevallással egyidejűleg).

Az érintett cégek az ?Adat-és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére? elnevezésű, ?T201T számú adatlapon kötelesek a változásbejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

II. Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások

Azon, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek automatikusan – az adózók közreműködése nélkül – nem sorolhatóak át, és amelyeket 2008. december 27-ig nem módosítanak, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett cégeknek kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallásukkal ? ideértve az adókötelezettség hiánya miatt benyújtott bevallás helyettesítő nyilatkozatot is (Art. 31. § (6) bek.) – egyidejűleg (pl. január hónapról február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulékbevallással egyidejűleg).

Az érintett cégek az ?Adat-és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére? elnevezésű, ?T201 számú adatlapon kötelesek a változásbejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

III. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók

Azon, 2007. december 31. napjáig az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásába bejegyzett tevékenységi körök vonatkozásában, valamint azon, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett ? az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásában nem szereplő – tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek automatikusan – az adózók közreműködése nélkül – nem sorolhatóak át, és amelyeket 2008. december 27-ig nem módosítanak, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett egyéni vállalkozóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallásukkal ? ideértve az adókötelezettség hiánya miatt benyújtott bevallás helyettesítő nyilatkozatot is (Art. 31. § (6) bek.) – egyidejűleg (pl. január hónapról február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulékbevallással egyidejűleg).

Az érintett egyéni vállalkozók a ?Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók részére? elnevezésű, ?T101E számú adatlapon kötelesek a változásbejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

IV. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező, adószám birtokában adóköteles tevékenységet folytató magánszemélyek

Azon, 2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek automatikusan – az adózók közreműködése nélkül – nem sorolhatóak át, és amelyeket 2008. december 27-ig nem módosítanak, a tevékenységi kör megfelelő módosítását az érintett adózóknak kell változásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallásukkal ideértve az adókötelezettség hiánya miatt benyújtott bevallás helyettesítő nyilatkozatot is (Art. 31. § (6) bek.) – egyidejűleg (pl. január hónapról február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulékbevallással egyidejűleg).

Az érintett adózók a ?Bejelentő és változásbejelentő lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók, valamint azon magánszemélyek részére, akik az általános forgalmi adó hatálya alá tartoznak vagy adószám kiváltására kötelezettek? elnevezésű, ?T101 számú adatlapon kötelesek a változásbejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

Az előzőekben hivatkozott, ?T201T, ?T201, ?T101E és ?T101 számú adatlapok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) tölthetőek le. A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. A változásbejelentés költség- és illetékmentes.

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózók részére a változásbejelentési kötelezettség teljesítése előtt javasoljuk a bejelentett adataik (beleértve a tevékenységeik) interneten történő lekérdezését.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fentiekben foglaltaktól eltérően, az éves bevallásra kötelezett adózók a 2007. december 31. napjáig bejelentett, automatikusan át nem fordítható tevékenységi körük változását a 2008. évről benyújtandó éves adóbevallásukkal egyidejűleg kötelesek bejelenteni az állami adóhatósághoz (pl. ingatlant bérbeadó adószámos magánszemélyek a 0853-as bevallással egyidejűleg).

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com