Skip to main content
AdózásAdózás rendjeVállalkozás

Társas vállalkozók biztosítotti jogviszonya

By 2021.09.24.szeptember 28th, 2021Nincs hozzászólás4 perc olvasási idő

Nem titok, hogy a biztosítotti jogviszonyok elbírálása szempontjából a legnehezebb kategóriát képviselik a társas vállalkozók; számos feltétel együttes vizsgálata szükséges ugyanis ahhoz, hogy helyes megállapításra jussunk.

  1. szempont: a Tbj. alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő társas vállalkozó. A vizsgálódáskor tehát rögtön meg is lehet állni, ha a vizsgálat tárgyát képező személy saját jogán nyugdíjas (ideértve a más EGT tagállambeli saját jogú nyugdíjas státuszát is), vagy nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. Az ő esetében nem merül fel sem bejelentési, sem járulékfizetési kötelezettség.  
  2. szempont: milyen szervezeti formák esetében szükséges vizsgálódni:

A Tbj. értelmező rendelkezése szerint társas vállalkozónak minősül:

21.1. a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony),

21.2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik,

21.3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja,

21.4. az egyéni cég tagja,

21.5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül.

Ügyfeleink esetében a legjellemzőbb, hogy valamilyen gazdasági társaság keretében fordul elő a jogviszony, így cikkünkben a 21.1. és 21.5. pontokat vizsgájuk meg.

A törvényben itt egy minősítési sorrendet látunk. Abban az esetben, ha 21.1. pont alapján fennáll a társas vállalkozói minőség, a 21.5. pont alapján már biztos, hogy nem fog; akkor viszont, ha a 21.1. pont alapján nem lehet megállapítani biztosítotti jogviszonyt, a 21.5. pont alapján még fennállhat. Azt mindenesetre előre leszögezhetjük, hogy mindkét pont esetében szükséges, hogy a személy a társaság tagja legyen. Külsős – nem tulajdonos – megbízott személyek esetében tehát nem állhat fenn társas vállalkozói jogviszony.

21.1. pont: tagsági jogviszony alapján fennálló biztosítottság

Feltétel: – a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.

Nem áll fenn tehát biztosítottság ezen pont alapján:

  • ha a cég nem működik, nincsenek üzletkötések, tárgyalások
  • ha a cég működik, de a tulajdonos csak a vállalat vezetésével foglalkozik, a tevékenységet más személyek végzik
  • ha a tulajdonos végzi a tevékenységet, de a személyes közreműködésre a saját cége kötött vele egy munkaszerződést, vagy akár egy ingyenes megbízási szerződést.

21.5. pont: biztosítottság ügyvezetői minőségre tekintettel

Feltétel: a 21.1. pont alapján nem áll fenn a jogviszony, és az ügyvezetést nem munkaviszony keretében látja el.

Nem áll fenn tehát a jogviszony ezen pont alapján:

  • ha a tag erre irányuló külön – megbízási vagy munka – szerződés nélkül részt vesz a társaság tevékenységében 
  • ha az ügyvezető a vezető tisztségviselői feladatai elvégzésére akár egy pár órás munkaviszonyt is létesít cégével

Konklúzió: a tag biztosítotti jogviszonya csak abban az esetben kizárt, ha nyugdíjas; minden egyéb esetben át kell esnie a vizsgálaton. Amennyiben a 21.1. vagy 21.5. pont alapján meg lehet állapítani a társas vállalkozói jogállást, a biztosítotti jogviszonyt be kell az adóhatósághoz jelenteni! A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha szóban forgó személynek máshol is van jogviszonya; legyen az egy munkaviszony, Katás egyéni vállalkozói jogviszony, vagy egy másik társaságbeli társas vállalkozói jogviszony.  

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com