Skip to main content
Adózás

PÉNZÜGYI KÉPVISELŐ / PÉNZÜGYI KÉPVISELET SZABÁLYAI

By 2010.07.15.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

PÉNZÜGYI KÉPVISELET SZABÁLYAI

MEGHATALMAZÓ

Feltételek (ki hatalmazhat meg pénzügyi képviselőt – nem kötelezettség!):
– külföldi vállalkozás
– belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben
– gazdasági célú letelepedésre nem köteles

MEGHATALMAZOTT

Pénzügyi képviselő – feltételek:
– jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (Kft.,Rt.)
– tőkéje az 50 millió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik
– adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs
– ezeket a képviselet elfogadásának bejelentésekor az adóhatóságnál igazolja
– a fentiek a pénzügyi képviselet ellátásának teljes idejében fenn kell, hogy álljanak
– pénzügyi képviselő a fenti feltételek betartása esetén több külföldi vállalkozást is képviselhet

Bejelentés:
– megbízás elfogadásától és a képviselet megszűnésétől számított 15 napon belül
– illetékes: APEH KAIG (1410 Budapest, Pf.: 138)
– 180-as nyomtatványon, postán (később elektronikusan)
– bejelenti a külföldi vállalkozás adatait
– külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számlaszámát

– APEH adószámot állapít meg a külföldi vállalkozásnak

Eljárás:
– elkülönített bankszámla nyitása kötelező
– külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit
– adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesíteni (180-as nyomtatvány)
– a pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el
– a pénzügyi képviselő a képviselt ügyében kizárólag személyesen járhat el, további meghatalmazást (Art. 7.§) nem adhat (ügyvédnek sem)

Felelősség:
– az adókötelezettségért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli
– iratokat elkülönítetten kell nyilvántartani (adómegállapításhoz való jog elévüléséig megőrzi)

Jogforrás: Art. 9.§ (+Art. 9.§ kommentár); 273/2006 Korm.rend. 15.§ (3); 7006/2009 (AEÉ 6.) APEH irányelv VII. fejezet 3. pont

2010.07.15.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com