Skip to main content
Bér + HRVállalkozás

Munkaszüneti napok körüli munkarend 2013-ban

By 2013.03.27.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

A nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelete a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden  munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.  (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a  munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a) 2012. december 1. szombat munkanap 2012. december 31., hétfő pihenőnap
b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap 2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap
c) 2013. december 7., szombat munkanap 2013. december 24., kedd pihenőnap
d) 2013. december 21., szombat munkanap 2013. december 27., péntek pihenőnap

3. §
Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com