Skip to main content
Adózás

MIK IS PONTOSAN A 18% ÁFÁS TÉTELEK?

By 2009.07.10.Nincs hozzászólás17 perc olvasási idő

[áfatörvény 3/A. számú melléklet I. rész]

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) 1. számú melléklete az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (továbbiakban: áfatörvény) egy új, 3/A. számú melléklettel egészítette ki. Az áfatörvénynek ez a melléklete határ

ozza meg azoknak a termékeknek a körét, amelyekre – a módosító törvény hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseit is figyelembe véve – 2009. július elsejétől 18%-os mértékű adó számítandó fel. Az áfatörvény 3/A. számú mellékletének meghatározása szerint a következő termékek tartoznak 18%-os adókulcs alá:

1. Tej és tejtermék (kivéve az anyatejet)

vtsz.: 0401-ből, 0402, 0403, 0404 10, 0405-től 0406-ig

2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)

vtsz.: 0404 90-ből

3. Ízesített tej

vtsz: 2202 90 91-ből, 2202 90 95-ből, 2202 90 99-ből

4. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék

vtsz.: 1901 (kivéve: 1901 10 00 02), 1903, 1904, 1905 10, 1905 40, 1905 90.

Amint az az előzőekből is kitűnik, a 18%-os adókulcs alá tartozó termékek köre megnevezéssel és vtsz-re hivatkozással is meghatározott. Ebből következően ahhoz, hogy valamely termékre a 18%-os adókulcs alkalmazható legyen, a terméknek egyrészt meg kell felelnie a szöveges meghatározásnak, másrészt a hivatkozott vtsz. alá kell tartoznia. A vtsz. alá sorolás szempontjából az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdés a.) pont előírásának megfelelően a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31-én hatályos besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni, a besorolási rendnek az ezen időpontot követő változása az adókötelezettséget nem befolyásolja. Az adókötelezettség meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy ugyanazon vagy hasonló kereskedelmi megnevezésű termékek besorolása – s ennek következtében adómértéke is – eltérő lehet. A besorolási kérdésekben a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetétől lehet tájékoztatást kérni, az egyértelmű besoroláshoz célszerű a termék-összetételi adatokat az Intézet rendelkezésére bocsátani.

tizennyolc

1. Tej és tejtermék (kivéve az anyatejet)
vtsz.: 0401-ből, 0402, 0403, 0404 10, 0405-től 0406-ig

Az áfatörvény 3/A. számú melléklete a 18%-os adókulcs alá tartozó tej és tejtermék meghatározásakor a vtsz. 4. Áru

csoportjába tartozó tej, tejtermék tekintetében tartalmaz hivatkozást. Ezért annak megállapítása során, hogy egy adott termék ide sorolható-e, először célszerű meghatározni, hogy az adott termék a vámtarifa magyarázatai szerint ebbe az árucsoportba tartozhat-e. Így pl. figyelembe kell venni, hogy 4. Árucsoport a tej fogalmat a teljes tejre valamint a részben vagy teljesen lefölözött tejre használja, a besorolásban jelentősége van annak is, hogy az adott termék a tej-alkotórészeken felül milyen anyagokat tartalmaz és azokat milyen mértékben tartalmazza. Az áruosztályozás során fontos figyelembe venni az egyes vámtarifaszámok szövegében meghatározott hozzáadott

anyagokat is.

vtsz. 0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül

Az áfatörvény 3/A. számú mellékletének 1. pontja a „vtsz. 0401-ből” meghatározást tartalmazza, amelynek indoka az, hogy az anyatej is a 0401 vtsz. alá tartozik. Az anyatej az áfatörvény 85. § (1) bekezdésének d.) pontja alapján adómentes. Az anyatejen kívül minden, a 0401vtsz. alá sorolt termék adókulcsa 18%. Ezen vámtarifaszám alá tartozik a természetes tej és tejszín, ha nincsen sűrítve és nem tartalmaz édesítő anyagot. Az ezen vámtarifaszám alá tartozó tej lehet részben vagy teljesen lefölözve, fagyasztva, csírátlanítva vagy másképpen tartósítva, továbbá peptonizálva is. Továbbá a 0401 vtsz. alá tartozik például a pasztőrözött tej, az „UHT-tej”, a homogenizált tej, a tejszín a vtsz. szövegében meghatározott módon.

E termékek a természetes tej alkotórészeken felül tartalmazhatnak még kis mennyiségű stabilizáló anyagokat, továbbá nagyon kis mennyiségű oxidációgátló anyagokat vagy vitaminokat, amelyek egyébként nem találhatóak meg a termékben. Ezen hozzáadott anyagok azonban nem haladhatják meg azt a mennyiséget, amely következtében a tej és tejszín elveszti eredeti jellegét.

Ide tartozik továbbá az olyan mesterséges tej (például tejporból készített tej) és tejszín is, amelynek minőségi és m

ennyiségi összetétele ugyanolyan, mint a természetes terméké.

vtsz. 0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor  vagy más édesítőanyag hozzáadásával

A 0402 vtsz. alá sorolt termékek adókulcsa 18%. A 0402 vtsz. alá tartozik a tej és a tejszín sűrítve (pl. víztelenítve), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, folyékony, pépes vagy szilárd állapotban, tartósítva vagy tejporból készítve is. Amennyiben az édesítő anyagtól eltérő ízesítő anyagot (is) tartalmaznak, úgy a 2202 vtsz. alá tartoznak, és tejzsír tartalmuktól függően a 2202 90 91, 2202 90 95 vagy a 2202 90 99 vámtarifa kódok alá sorolandóak. (Ez utóbbiakhoz kapcsolódóan a 3. pontban foglaltakra is figyelemmel kell lenni az alkalmazandó adómérték meghatározása során.)

vtsz. 0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítő anyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is

A 0403 vtsz. alá sorolt termékek adókulcsa 18%, ide tartozik az író és minden erjesztett vagy savanyított tej és tejszín, valamint az aludttej, a tejföl, a joghurt és a kefir. Az ide tartozó termékek lehetnek folyékony, pépes, vagy szilárd állapotban, sűrítve vagy tartósítva. Ezen termékek 0403 vtsz. alá sorolását nem befolyásolja, ha cukrot vagy más édesítő illetve ízesítő anyagot adnak hozzá. Így ide tartoznak a natúr joghurtok ( bármely zsírtartalommal), továbbá az ízesített joghurtok (például meggy, vanília, méz ízesítéssel, cukrozva, vagy más módon ízesítve) is.

vtsz. 0404 10 Tejsavó és módosított savó, sűrítve, cukrozva, vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Az áfatörvény 3/A. számú mellékletének I. része alapján nem tartozik valamennyi 0404 vtsz. alá tartozó termék 18%-os adókulcs alá, a 0404 vtsz. alá tartozó termékek közül a 0404 10 alszám alá tartozók mindegyike 18%-os adókulcs alá tartozik a melléklet 1. pontja alapján, a 0404 90 alszám alá soroltak azonban csak akkor adózhatnak k

edvezményes adókulccsal, ha a melléklet 2. pontjában megadott szöveges meghatározásnak is megfelelnek. A tejsavó a tej természetes alkotórésze, amely a zsír és a kazein kivonása után megmarad.

A módosított savó kifejezés olyan terméket jelent, amely savó alkotórészekből áll, pl. olyan savót jelent, amelyből a laktózt, fehérjét vagy az ásványi anyagokat teljesen vagy részben kivonták, vagy olyan savót jelent, amelyhez természetes savó alkotórészeket adtak, vagy olyan terméket, amelyet természetes savó alkotórészekből kevertek össze. (Nem minden savóból készült termék tartozik a 0404 vtsz. alá, nem tartozik ide például az albumin és a globulin. Nem ide tartozik a sajt sem, de ez utóbbi nem eredményezi azt, hogy a sajtnak nem kedvezményes az adómértéke.)

vtsz. 0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető készítmények (vajkrém)

Az áfatörvény 3/A. számú melléklet 1. pontjának a 0405 vtsz.-re való hivatkozása alapján 18%-os adókulcs alá tarto

zik a tejből nyert vaj (természetes vaj, a savóvaj és a rekonstruált vaj, amelynek tejzsírtartalma legalább 80, de nem több, mint 95 tömegszázalék, legfeljebb 2 tömegszázalék zsírtalanított szilárdanyag tartalommal és legfeljebb 16 tömegszázalék víztartalommal rendelkezik), a vajkrém (kenhető vajkészítmény, amelynek zsírtartalma csak tejzsírból áll, és amelynek tejzsírtartalma legalább 39, de 80 tömegszázaléknál kisebb), továbbá a tejből nyert zsírok és olajok, így például tejzsír, vajzsír, vajolaj (valamennyi a 0405 vtsz. alá tartozó termék).

A vajkrém osztályozását nem befolyásolja, ha kis mennyiségű fűszert, így például snidlinget tartalmaz, feltéve, hogy az áru megtartja vajkrém jellegét.

Ugyanakkor azon termékek, melyek tejzsírt egyáltalán nem, vagy 39 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak, nem tartozhatnak ide.

vtsz. 0406 Sajt és túró

A 0406 vtsz. alá sorolt valamennyi termék 18%-os adókulccsal adózik, ez alá a vtsz. alá többféle sajt tartozik, például a friss sajt (Ricotta, gomolya, krémsajt, Mozarella stb.) és túró, a reszelt vagy por alakú sajt, az ömlesztett sajt, a kék erezetű sajt, a lágysajt, a félkemény sajt, a kemény sajt. A halat, húst, fűszert, diót, gyümölcsöt tartalmazó, tésztaanyaggal vagy kenyérmorzsával borított sajt is ide tartozik, feltéve, hogy a sajt jellegét megtartja.  Hangsúlyozzuk azonban, hogy a kakaó tartalmú termékek nem osztályozhatóak e vámtarifaszám alá.

2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természete

s tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)
vtsz.: 0404 90-ből

A 0404 90 vtsz. alá olyan termék is tartozik, amelyek tej alkotórészekből állnak, de összetételük nem ugyanaz, mint a természetes tejterméké. A 0404 90 vtsz. alá sorolt termékek közül csak azok adóznak 18%-os adókulccsal, amelyek nem tartoznak az áfatörvény 3/A. számú melléklete 2. pontja zárójeles meghatározása alá. Így nem tartoznak kedvezményes adókulcs alá az ún. reggeli italok.

3. Ízesített tej
vtsz: 2202 90 91-ből, 2202 90 95-ből, 2202 90 99-ből

A kakaóval vagy más anyaggal ízesített tejek nem tartoznak az áfatörvény 3/A. számú melléklete 1. pontjában hivatkozott 0401-0404 vtsz. alá, ezeket a vámtarifa a 2202 90 91, 2202 90 95 illetve 2202 90 99 vámtarifaszámai alá sorolja zsírtartalomtól függően, az utóbbi alszámok alá tartozó termékek közül azonban csak az ízesített tejek tartoznak 18%-os adókulcs alá. Az áfatörvény 3/A. számú melléklete 3.pontjának meghatározása alapján tartozik 18%-os adókulcs alá például a kakaós tej, továbbá a vaníliás tej, karamellás tej, és a tejes kávé is, ez utóbbi viszont csak abban az esetben, amennyiben olyan mennyiségű tejet tartalmaz, hogy a tej adja a termék lényeges jellegét, és a kávé csak ízesítőnek minősül.

4. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék
vtsz.: 1901 (kivéve: 1901 10 00 02), 1903, 1904, 1905 10, 1905 40, 1905 90

Az áfatörvény 3/A. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott termékek a vtsz. 19. Árucsoportjába (Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék; cukrászati termék) tartoznak. A terméknek a 19. Árucsoportba tartozása szempontjából figyelembe veendő, hogy ebbe az árucsoportba jellemzően olyan termékek tartoznak, amelyeket közvetlenül a 10. Árucsoportba tartozó gabonából (búza, rozs, árpa, zab, kukorica, rizs stb.), a 11. Árucsoporthoz tartozó termékekből (pl. malomipari termékekből), vagy más árucsoportokba tartozó élelmiszerlisztekből, darából vagy porból (gabonafélék lisztjéből, darájából vagy durva őrleményéből, keményítőből, gyümölcs- és zöldséglisztből) vagy a 0401-0404 vtsz. (pl. tej, tejszín, joghurt, savó, kefír, tejföl) alá tarozó termékekből készítenek. Nem sorolhatóak ugyanakkor a 19. Árucsoportba – a nem kedvezményes adókulcs alá tartozó 1902-be sorolt tésztákon kívül – az olyan élelmiszer-készítmények, amelyek 20 tömegszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rák és rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmaznak. A lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból álló, teljesen zsírtalanított anyagra számítva legalább 40 tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-készítmények ugyancsak nem tartoznak a 19. Árucsoportba.

Ugyanakkor a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített azon élelmiszer-készítmények, melyek kakaót nem, vagy a teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak, a 19. Árucsoportba sorolandóak.

Amennyiben ezen tömegszázaléknál több kakaót tartalmaz az élelmiszer-készítmény, úgy már a kakaó a meghatározó az áru osztályozása szempontjából, melyre figyelemmel az ilyen termékek a 1806 vtsz. alá sorolandóak.

Az áfatörvény 3/A. számú mellékletének 4. pontja a 19. Árucsoportba tartozó termékek közül sem sorol minden terméket 18%-os adókulcs alá. Így nem tartoznak kedvezményes adókulcs alá a következők:

  • vtsz. 1902 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, például spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni, kuszkusz elkészítve is,
  • vtsz. 1905 20 Mézeskalács és hasonló,
  • vtsz. 1905 30 Édes biscuit, gofri és ostya.

vtsz. 1901 Malátakivonat, lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

Az áfatörvény 3/A. számú melléklete I.részének 4. pontja alapján az 1901 vtsz. alá sorolt termékek közül nem tartozik 18%-os adókulcs alá az 1901 10 00 02-be sorolt kiszerelt gyógyhatású humán tápszer. A melléklet ezen pontjában kivételként kezelt tápszer az áfatörvény 3. számú melléklet 4. pontja alapján 5%-os adómérték alá tartozik.

Ezen vámtarifaszám alá tartozik többek között valamennyi kenyér, péksütemény nyers formában, amennyiben még nem került elősütésre sem. Ilyenek a fagyasztott formában kapható rétesek, pogácsák, csokoládés-, mogyorós-, vaníliás tekercsek, fagyasztott kenyér, kifli és zsömle.

A nyers pizza feltéttel is ezen vtsz. alá sorolandó, azonban az elősütütt vagy megsütött pizza a 1905 90 vtsz. alá tartozik (ez utóbbi vtsz. alá sorolt termékek értékesítésére is 18%-os adókulcs alkalmazandó).

A 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett élelmiszer-készítmények közül a 1901 vtsz. alá sorolandó többek között a sodó, puding, desszert, fagylalt vagy hasonló készítmények előállításához való por, amennyiben azt liszt, keményítő, malátakivonat, vagy a 00401-0404 vtsz.-ok alá tartozó termékek felhasználásával készítették.

vtsz. 1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában

Az 1903 vtsz. alá tartozóként 18%-os adókulccsal adózó élelmezésre alkalmas termékek manióka-keményítőből, szágó-keményítőből, burgonyakeményítőből, vagy más hasonló keményítőből készülnek.

vtsz. 1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve

Az 1904 vtsz. alá sorolt valamennyi termék adókulcsa 18%. Az 1904 vtsz. alá élelmiszerkészítmények egész sora tartozik, amelyeket gabonaszemekből készítenek ropogósra pirítással vagy puffasztással (pl. puffasztott rizs, kukoricapehely), ide tartoznak továbbá a pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan gabonapehelynek pirított gabonapehellyel vagy puffasztott gabonával való keverékéből elkészített élelmiszerkészítmények (müzlik) is. Nem sorolhatóak ide az olyan termékek, amelyek zsírtalanított anyagra számítva 6 tömegszázaléknál több kakaót tartalmaznak vagy csokoládéval vannak bevonva.

A mikrohullámú sütőben pattogatni való kukoricát a 2008 vtsz. alá kell sorolni, azonban a már kipattogtatott kukorica ún. ropogós élelmiszertermékként az 1904 vtsz. alá tartozik.

Ebbe a csoportba tartoznak az előfőzött, vagy másképpen elkészített gabonafélék is szem formában, így például ide tartozik az előre teljesen vagy részben megfőzött, majd víztelenített rizs, ezek az eljárások ugyanis megváltoztatják a szemek szerkezetét. Ugyanakkor a hántolatlan, előmunkált, félig hántolt vagy teljesen hántolt, esetleg forrázott rizs a 1006 vtsz. alá tartozik.

vtsz. 1905 10 Ropogós kenyér („knackebrot”)

Az 1905 10 vtsz. alszám alá tartozó, 18%-os adókulccsal adózó száraz, ropogós kenyeret rendszerint vékony, négyszögletes vagy kerek, felszúrt darabokban csomagolják. A ropogós kenyeret rizs, zab, árpa vagy búzalisztből, -darából vagy korpából készítik és élesztővel, kovásszal vagy más kelesztő anyaggal vagy sűrített levegővel kelesztik. Víztartalma legfeljebb 10 tömegszázalék lehet.

vtsz. 1905 40 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék

Az 1905 40 vtsz. alá tartozó valamennyi termék adókulcs 18%. Az 1905 40 vtsz. alá sorolandó a kétszersült, a pirított kenyér és hasonló termékek, szeletelve vagy őrölve is, vaj vagy egyéb zsiradék, cukor, tojás vagy más tápláló anyag hozzáadásával is.

vtsz. 1905 90  Kenyér, egyes sütemények, pászka, egyes ostyák

Az 1905 90 vtsz. alá tartozó valamennyi termék adókulcsa 18%. Ennek megfelelően ez a kedvezményes adókulcs vonatkozik az 1905 90 vtsz. alá tartozó különféle kenyerekre, péksüteményekre, így a közönséges kenyerekre (különféle formákban és méretben) és a különleges kenyerekre, mint például a gluténkenyér cukorbetegek számára. A kedvezményes, 18%-os adókulcs vonatkozik továbbá az 1905 90 vtsz. alá tartozó áldozó ostyára, üres gyógyszerkapszulára, pecsételő ostyára, rizspapírra és hasonló termékekre, a pászkára.

A 1905 90 vtsz. alá sorolandó továbbá többek között a ropi, a kakaós csiga elnevezésű termék, a mákos guba, tiramisu, a csokoládétorta, oroszkrém torta, túró torta, dobos torta, mignon, a sós teasütemények, kókuszos kockák, piskóta tekercsek,  és például a sajtroló vagy túrós rétes is.

A vanília ízű teasütemények azonban, amennyiben azok víztartalma legfeljebb 12 m/m%, és zsírtartalma legfeljebb 35 m/m% (töltelékek és bevonatok nélkül) a 1905 31 vtsz. alá sorolandóak.

Az alkalmazandó adómérték meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 1905 vtsz. alá tartozó hosszú ideig eltartható ún. édes biscuit termékeket (linzer, édes keksz stb.) a termék zsír- és víztartalma alapján, az ostyákat és a gofrit víztartalmuk alapján kell besorolni a vámtarifaszám megfelelő alszámai alá, ezek közül a termékek közül csak a 1905 90 alszám alá tartozóakra alkalmazható a 18%-os adókulcs.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com