Skip to main content
Adózás

Kijelentkezés az EVA alól

By 2011.12.01.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

Azok a 2011. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2012. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2011. december 1-je és 20-a között szintén a 11T103számú, illetve a 11T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2011. december 20-áig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2011. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek a ‘T101E számú adat- és változásbejelentő lapon, az említett nyilvántartásban nem szereplő, de a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alkalmazásában egyéni vállalkozónak minősülő magánszemélyek a ‘T101 számú adat- és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ’T201 számú adat- és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és az egyéni cégek pedig a ’T201T számú adat- és változásbejelentő lapon kötelesek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni. A nyilatkozatok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag a NAV honlapjáról tölthetőek le. A nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy eva alanyiság megszűnése miatt történik a bejelentés, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében 2012. január 1-jétől alkalmazandó adózási módot.

Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről értesítőlevélben tájékoztatjuk.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételt teljesítő egyéni vállalkozó bejelenti, hogy az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy 2011. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, a 2012. adóévre választhatja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt feltételeknek.

 

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com