Skip to main content
GazdaságVállalkozás

Kamarai tagdíj, vagy hozzájárulás

By 2014.02.24.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény értelmében valamennyi cégbejegyzésre kötelezett szervezet és egyéni vállalkozó köteles a törvény által meghatározott időben kezdeményezni kamarai nyilvántartásba vételét (8/A. §), valamint kamarai hozzájárulást fizetni (34/A. §). Nem köteles kamarai hozzájárulást fizetni az egyéni vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységét a naptári év teljes időszakában szünetelteti és ezt a nyilvántartását vezető területi gazdasági kamarának bejelenti. A kamarai hozzájárulás évente 5.000.- Ft, amit minden év március 31-ig kell megfizetni az illetékes területi kamara részére. Meg nem fizetése esetén a kamara akkor is felkeresheti az adóhatóságot az adók módjára való behajtás érdekében, ha a tartozás nem haladja meg a 10.000.- Ft-ot (de eléri az 5.000.- Ft-ot).

A kamarai tagság a kereskedelmi és iparkamarák esetében továbbra is önkéntes, vagyis a kamarai nyilvántartásba vétellel a gazdálkodó szervezet nem válik taggá. Kamarai tagdíjat csak kamarai tagság esetén kell fizetni, ebben az esetben a kötelező kamarai hozzájárulás összege levonásra kerül a kamarai tagdíjból.

Külön szabály vonatkozik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. tö9rvény hatálya alá tartozó gazdákra és gazdálkodó szervezetekre, valamint az olyan tevékenységet végzőkre, ahol a kamarai tagság kötelező (pl. orvosok, ügyvédek).

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com