Skip to main content
Adózás

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem

By 2009.04.03.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

ingatlan2008. évben történt ingatlanértékesítésből származó jövedelem esetében alkalmazható-e a lakáscélú felhasználás kedvezménye?

Válasz:

2008. január 1-jét követően megszerzett ingatlanértékesítésből származó jövedelmek lakáscélú felhasználása esetén megszűnt a korábbi ún. lakásszerzési kedvezmény, azaz ha a magánszemély a jövedelmet lakásvásárlásra fordítja is, abban az esetben sem mentesül a jövedelem 25%-át kitevő adófizetési kötelezettség alól.

Kedvezményt az érvényesíthet aki az ilyen jogcímen megszerzett jövedelmet saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló (pl. ápolási) intézményben (bármely EGT-államban) biztosított férőhely-visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli – megszerzésére használja fel (ideértve azt az esetet is, ha a férőhely biztosítása egyösszegű térítési díj előre történő megfizetésével történik). Ha ezt a tényt adóbevallásában feltünteti, úgy a megállapított és bevallott adót (vagy annak a felhasznált jövedelemmel arányos részét) nem kell megfizetnie.

Az állami adóhatóság az adó fizetésére kötelezett magánszemély kérelmére jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire, valamint az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel (különös tekintettel, ha a felhasználás saját maga, közeli hozzátartozója, a vele egy háztartásban élő élettársa, volt házastársa lakhatását biztosító célra történik), az adót mérsékelheti, vagy elengedheti.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com