Skip to main content
Adózás

INGATLANADÓ BEVALLÁS, VAGY BÍRSÁG

By 2009.12.09.2 hozzászólás4 perc olvasási idő

VÁLTOZÁS:

https://mkab.hu/index.php?id=756_b_2009__ab_hatarozat

2010. január 1-jétől az ingatlanra kivetett vagyonadót tárgyévben kell bevallani és megfizetni.  Legkorábban, február 25-éig az egyéni vállalkozóknak és az evásoknak kell vallaniuk. Másoknak szintén évi rendes bevallásukkal egyidejűleg, magánszemélyeknek május 20-áig, más adózóknak május 31-éig kell számot adniuk esetleges vagyonadó-kötelezettségükről. Az éves adó első felét a bevallással együtt, a második részt mindenkinek szeptember 30-áig kell megfizetnie. A bevallás elmulasztása magánszemély esetében 200 ezer, más adózónál 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, emellett az adóhiány után 50 százalékos bírságot, továbbá a mindenkori jegybanki alapkamatnak  megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetni.

Adómentes a tulajdonos által lakott, 30 millió forintnál nem drágább, és egy második, legfeljebb 15 millió forintot érő lakás. Minden további lakóingatlan után adót kell fizetni. Az ingatlanadó háromkulcsos: 0-30 millió Ft-ig 0,25 százalék, 30-50 millió Ft között 0,35 százalék. 50 millió Ft felett 0,5 százalék. Amennyiben az ingatlant vagyoni értékű jog ( kezelői jog, vagyonkezelői jog, haszonélvezeti jog, használati jog ) terheli, az adót a vagyoni értékű jog jogosultjának kell megfizetnie. Több tulajdonos, illetve jogosult esetén a fizetési kötelezettséget a tulajdoni/jogosultsági hányadok arányában kell teljesíteni. Az értékhatár túllépése esetén az adókötelezettség a teljes értékre fennáll. A harmadik vagy további lakóingatlanok értéküktől függetlenül adókötelesek.

Kedvezmények:

 • Mentességben részesül a 62. életévét betöltött adóalany, továbbá a rokkantsági, baleseti nyugdíjban részesülő adóalany  a lakóhelyéül szolgáló, 50 millió forint értéket meg nem haladó lakóingatlana alapjából 10 millió forint adóalapig. A mentesség feltétele, hogy az adóalany egyedül vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő közeli hozzátartozójával él és a háztartás egy főre eső jövedelme az adóévet megelőző évben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (ez 2009. évben 57.000 Ft) nem haladja meg.
 • A műemlékként védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítása esetén az építési engedély jogerőre emelkedését követő három évben szintén nem kell megfizetni az adót.
 • Adókedvezmény illeti meg a három vagy több gyermeket nevelőket. A kedvezmény mértéke a harmadik, és minden további gyermek után 15%. A kedvezményt legfeljebb azonban 100 millió forint adóalapra jutó adó erejéig lehet igénybe venni.
 • Számlával igazolt lakásfelújítás esetén az adó csökkenthető a számla alapján megállapítható áfa összegével.
 • A 62. életévüket betöltöttek, a rokkantnyugdíjasok, a kiskorú örökösök, és az álláskeresők adófelfüggesztéssel élhetnek az általuk használt lakás után.
 • A kettős adóztatás elkerülése miatt a törvény úgy rendelkezik, hogy az adó alanya a tárgyévre fizetendő helyi ingatlanadó összegével csökkentheti a lakóingatlan adót.

„Segítség az ingatlan értékének meghatározásában!” APEH és az Ügyfélkapu honlapján fellehető űrlap kitöltése után az adóhatóság számítógépes rendszere kiszámítja az ingatlan becsült értékét A lekérdezés ingyenes, és az online felületen körülbelül 5 percet vesz igénybe. Az űrlap kitöltése során meg kell adniuk az ingatlannal kapcsolatos főbb adatokat: címet, alapterületet, az épület korát, a felújításának idejét, a közművesítés szintjét és a lakás komfortfokozatát, a lakószobák tájolását és fekvését, valamint az ingatlan fajtáját, illetve megközelíthetőségét. A végeredményt, azaz az ingatlan becsült forgalmi értékét automatikusan e-mailben kapják meg.

2 hozzászólás

 • Adoblog deak szerint:

  A törvény alkalmazása során lakóingatlannak a lakásnak, üdülőnek minősülő ingatlant kell tekinteni, a hozzájuk tartozó telekkel, földrészlettel együtt. Lakásnak a vagyonadó szempontjából a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény (1993. évi LXXXVIII. törvény) alapján lakásnak minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, lakóépület, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan minősül. Üdülőnek az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant kell tekinteni.

 • Békési BÉla szerint:

  A helyi adók minden településen más mértékűek, ezért nehéz eligazodni. A http://www.holadozzak.hu portál ebben nyújt segítséget, bemutatja, hogy melyik településen milyen a helyi adó mértéke, a kommunális adó, a kurtaxa, valamint milyen lehetőségeket nyújt az önkormányzat az odaköltöző vállalkozásoknak. A portál felépí6ztése még folyamatban van, de ehhez a témakorhöz nagyon erősen kapcsolódik.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com