Skip to main content
Adózás

FEJLESZTÉSI TARTALÉK – „HOSSZABBÍTÁS”!

By 2009.10.06.Nincs hozzászólás5 perc olvasási idő

Közlemény a fejelsztési tartalék felhasználásának meghosszabbított határidejéről

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés f) pontjában és (15) bekezdésében foglaltak szerint képzett fejlesztési tartalék „adómentes” felhasználásának határideje a képzés adóévét követő negyedik adóév vége. A Tao. tv. – 2009. július 9. napjától hatályos, első ízben a 2009. adóévi adókötelezettségre alkalmazható – 29/I. § (5) bekezdése [melyet a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 44. §-a iktatott be] ezzel összefüggésben arról rendelkezik, hogy a 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam – ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak – hat adóév, azzal, hogy ahol a Tao. tv. 7. § (15) bekezdésének rendelkezése négy adóévet említ, ott hat adóévet kell érteni. A hivatkozott szabály értelmében azon lekötött tartalék összegét, amelyet az adózó a 2008-as beszámolójában jogszerűen mutatott ki [akár azért, mert a 2008. adóévben képezte, akár azért, mert korábban képezte, de még nem használta fel (teljesen) és az adómentes felhasználás határideje még nem járt le], a képzés adóévét követő hatodik adóév végéig kell a Tao. tv.-ben meghatározott célokra felhasználnia.

A fentiekkel érintett fejlesztési tartalékokat és azok felhasználásának határidejét a következő példák mutatják be.

  • bankAmennyiben egy 2008-ban alakult, naptári év szerint működő társaság (amely az előtársasági időszakról nem készített külön beszámolót, így 2008-ban egy adóéve volt) 2008-ban képzett fejlesztési tartalékot, akkor annak felhasználására nyitva álló időtartam a képzés adóévét követő 6 adóév, amelynek végső határideje jelen esetben 2014. december 31-e. Az előtársasági időszakról történő külön beszámoló készítése esetén e beszámolóban kimutatott, képzett fejlesztési tartalék  vonatkozásában a végső határidő – tekintettel a 2008-ban keletkező két adóévre – 2013. december 31-e.
  • Amennyiben egy naptári év szerint, folyamatosan működő adózó a 2005. adóévben képezte a fejlesztési tartalékot, akkor a Tao. tv. 7. § (15) bekezdés szerinti határidő eredetileg 2009. december 31-e lenne, az átmeneti előírásra figyelemmel azonban az felhasználható (ha a lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék vagy annak egy része 2008. december 31-én még szerepel a beszámolójában) 2011. december 31-éig.
  • Amennyiben egy naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó (melynek mérlegfordulónapja július 31-e) a 2007. augusztus 1-től 2008. július 31-éig tartó üzleti évében (vagyis a 2007-ben kezdődő adóévében) képezte a fejlesztési tartalékot (melyet lekötött tartalékként a 2008. adóévi beszámolójában 2009. július 31-én is kimutatott), akkor annak felhasználására nyitva álló határidő – az eredeti, 2012. július 31-e helyett – 2014. július 31-e (vagyis a 2013-ban kezdődő adóévének utolsó napja).
  • Amennyiben egy naptári év szerint működő társaság 2007. évben képzett fejlesztési tartalékot, majd 2008. március 31-ei mérlegfordulónappal áttért a naptári évtől eltérő üzleti év szerinti működésre, akkor (tekintve, hogy 2008-ban két adóév keletkezett) az adómentes feloldás végső határideje esetében 2013. március 31-e (vagyis a 2012-ben kezdődő adóévének utolsó napja). Amennyiben az áttérést követő (2008. április 1-jétől 2009. március 31-ig tartó) üzleti évében is képzett fejlesztési tartalékot, akkor ezen összeg felhasználható 2015. 03. 31-éig.
  • Amennyiben egy (naptári év szerint működő) társaság 2005-ben és 2006-ban is képzett fejlesztési tartalékot, és 2008. október 31-én szervezeti formaváltással átalakult, akkor a 2005-ben képzett fejlesztési tartalék felhasználásának végső határideje (tekintve, hogy 2008-ban két adóév keletkezik) a jogutód 2008. november 1-jétől 2008. december 31-éig tartó üzleti évének utolsó napja, vagyis 2008. december 31-e; így erre a fejlesztési tartalékra az átmeneti előírás nem vonatkozik. A jogelőd által 2006-ban képzett fejlesztési tartalék felhasználására irányadó határidő pedig – az eredeti 2009. december 31-e helyett – 2011. december 31-e.
  • Amennyiben a naptári év szerint működő adózó a 2005. évben képezte a fejlesztési tartalékot és 2007-től áttért az eva szerinti adózásra, akkor a fejlesztési tartalék felhasználásának határideje esetében is – a nem evás adózókhoz hasonlóan – (az eredeti 2009. december 31-e helyett) 2011. december 31-e; függetlenül attól, hogy evásként a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetén a 2008. évi beszámolójában vagy bevételi nyilvántartást vezetők esetén az annak megfelelő nyilvántartásában szereplő fejlesztési tartalékról van szó.

APEH Tájékoztatás

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com