Skip to main content
Bér + HRVállalkozás

Az iskolaszövetkezetek minimális szolgáltatási díja 2017

By 2017.01.02.január 3rd, 2017Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet alkalmazásában minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum összege órabér alkalmazása esetén.
2. § (1)1 Az iskolaszövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezik a minimálbér 1,274-szeres összegével.
(2) A minimális szolgáltatási óradíj levonás, visszatérítés vagy kedvezmény útján nem csökkenthető.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3/A. §2 E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított 2. § (1) bekezdését az iskolaszövetkezet által, a szolgáltatás fogadójával már megkötött szolgáltatási megállapodásra is alkalmazni kell oly módon, hogy a már megkötött szolgáltatási megállapodást 2016. december 31-ig módosítani kell.
4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nettó vállalási díj forintra kerekítve, nem lehet alacsonyabb nettó 934 forint / óránál, szakképesítéshez kötött feladatok ellátása esetén a nettó 1180 forint / óránál.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com