Skip to main content
Adózás

Az áfatörvény 87. § b) pontjának alkalmazásáról személygépkocsi értékesítése esetén

By 2008.07.17.Nincs hozzászólás4 perc olvasási idő

[Az áfatörvény 87. § b) pontjához]

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 87. § b) pontja szerint mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le.

Az áfatörvény 87. § b) pontja szerint minősül minden olyan eset, amelynél az előzetesen felszámított adó olyan levonási tilalommal volt érintve, amely tartalmában megfelel az áfatörvény 124-125. §-ai szerinti levonási tilalom valamelyikének.

A saját használatra (azaz nem továbbértékesítési céllal) történt személygépkocsi-beszerzés esetén a beszerzést terhelő áfa az áfatörvény 124. § (1) bekezdés d) pontjában és a 125. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések együttes olvasatából következően nem levonható, éppen ezért a nem továbbértékesítési céllal, saját használatra vásárolt személygépkocsi további értékesítése esetén az áfatörvény 87. § b) pontjának adómentesítő szabálya alkalmazandó, még akkor is, ha a személygépkocsi beszerzése 2008. január 1-je előtt történt, azaz amennyiben az adóalany 2008. január 1-jét megelőzően a személygépkocsi beszerzését terhelő áfa tekintetében azért nem élhetett adólevonási joggal, mert a személygépkocsit saját használatra szerezte be, akkor az adott személygépkocsi 2007. december 31-ét követő értékesítése mentes az adó alól.

Az előzőekben leírtaktól eltérő adózási következményekkel jár a személygépkocsi értékesítése, ha az adóalany a beszerzett személygépkocsit bérbeadási céllal szerezte be. Ennek oka, hogy az áfatörvény hatályba lépésével a személygépkocsi bérbeadás útján történő hasznosítása az áfatörvény 125. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően a személygépkocsi beszerzését terhelő áfa levonására jogosít. Mivel a személygépkocsi adóköteles bérbeadásához (nyílt végű, illetve operatív lízingbe adásához) az áfatörvény 124-125. §-a nem kapcsol adólevonási tilalmat, a bérbeadásra használt személygépkocsi utólagos értékesítésére ? akkor is, ha azt 2008. január 1-jét megelőzően vásárolták ? az áfatörvény 87. § b) pontja nem alkalmazható. Ebben az esetben a személygépkocsi értékesítése adófizetési kötelezettséggel jár, emellett az értékesítőnek a figyelési időszak hátralévő időtartamára megnyílik az adólevonási joga, amelyet a tárgyi eszköz korrekcióra vonatkozó szabályok szerint gyakorolhat.

Az áfatörvény 87. §-a kapcsán figyelemmel kell lenni arra is, hogy az áfatörvény 87. § b) pontja csak abban az esetben értelmezhető és alkalmazható, ha a beszerzés során tényszerűen volt áthárított adó, amelyre az adólevonási tilalom beállt. Abban az esetben, ha a beszerzés során előzetesen felszámított adó nem volt, akkor a termék értékesítésére nem alkalmazható az áfatörvény 87. § b) pontjának adómentesítő szabálya; ebben az esetben az adott termékre vonatkozó adókulccsal kell számlázni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a személygépkocsi beszerzése nem adóalany magánszemélytől, egyéb nem adóalany szervezettől történt, illetve a személygépkocsi beszerzése olyan adóalanytól történt, aki (amely) adót nem hárított át (pl. árrésadózást alkalmazó adóalany, vagy olyan adóalany, aki az áfatörvény 87. § b) pontja alapján adómentesen értékesített), akkor az így beszerzett személygépkocsi következő értékesítése 20 százalékos általános forgalmi adókulcs alá esik.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com