Skip to main content
Adózás

250 ezer Ft-ot meghaladó kifizetés korlátozás hatályon kívül

By 2009.04.03.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

caffe_002Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) – 2009. február 1-től hatályos – 172. § (20) bekezdésének rendelkezése szerint ?Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesítőjére az adóhatóság ügyletenként, a 250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés értékének 20%-ával megegyező összegű mulasztási bírságot szab ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e szabály alkalmazásakor össze kell számítani. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani.?

Az Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. évi V. törvény 1. §-a – a törvény kihirdetését követő 3. naptól, azaz – 2009. március 13-tól hatályon kívül helyezte az Art. 172. § (20) bekezdését, tehát ezen időponttól az adózók közötti 250 ezer Ft-ot meghaladó kifizetés korlátozásáról szóló törvényi rendelkezés nem alkalmazható.

A 2009. évi V. törvény 5. § (3) bekezdése alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának ha a bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 2009. február 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történt. Ugyanezen jogszabály az 5. § (5) bekezdésében arról is rendelkezik, hogy az Art. 172. §-a (20) bekezdésének megsértése miatt kiadott, mulasztási bírság kiszabását elrendelő határozatokat az adóhatóság a törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül saját hatáskörben hivatalból visszavonja, illetve a felügyeleti szerv hivatalból megsemmisíti, és a már teljesített bírság összegét az adóhatóság az adózónak visszatéríti.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com