Skip to main content
Adózás

13 millió forint a betétbiztosítás összeghatára

By 2009.03.10.Nincs hozzászólás2 perc olvasási idő

bank

2008. október 15-től:

  • 13 millió forintra emelkedett a kártalanítási összeghatár, amely személyenként és hitelintézetenként számítandó


  • az ún. önrész megszűnik az 1 millió forint feletti betétrészre vonatkozóan


A betétbiztosítás egyaránt vonatkozik a természetes személyekre, a jogi személyekre és a nem jogi személyekre.

2008. LVI tv.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítási összeghatár emelését célzó módosításáról *

Az Országgyűlés, ezúton is kinyilvánítva, hogy a hitelintézeteknél elhelyezett betétek biztonsága érdekében minden szükséges lépést megtesz, valamint arra tekintettel, hogy a bankbetétek Országos Betétbiztosítási Alapból járó kártalanítása feletti részének kifizetésére a
Kormány garanciát vállalt, a bankrendszerrel szembeni bizalom erősítése érdekében a következő törvényt alkotja:
1. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 101. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb tizenhárommillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása – a kifizetés időpontjától függetlenül – a betét befagyása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ha a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 105. § (1) bekezdése szerinti, a kártalanítás kifizetését megalapozó körülmény e törvény hatálybalépése előtt következett be, az Országos Betétbiztosítási Alap a kártalanítást az e körülmény bekövetkeztekor hatályos jogszabályok szerinti feltételekkel teljesíti.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com