Kapcsolat - adóblog.hu

Kapcsolat

kapcsolatA oldal alján található, központi e-mail címen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot!

Munkatársunk a lehető legrövidebb időn belül felkeresi Önt a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A következő szakemberekkel veheti fel az oldalon keresztül a kapcsolatot:

  • mérlegképes könyvelő;
  • tb ügyintéző;
  • adótanácsadó;
  • könyvvizsgáló;
  • ügyvéd;
  • vállalatfinanszírozási tanácsadó;
  • pályázatíró;
  • szervezetfejlesztési tanácsadó.

Üzenetében röviden foglalja össze, hogy milyen témában szeretne tőlünk segítséget kérni.

A kapcsolat felvételét követően a következő területek valamelyik szakértőjével veheti fel a kapcsolatot:

Társadalombiztosítás – kapcsolat

A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátórendszer része, amelyben a rendszer hatálya alá vont tagokat, mindaddig, míg képesek önmagukról saját munkájukkal gondoskodni, tartalékképzésre kötelezik. Ennek fejében betegség, munkaképtelenség idején, eltartó elvesztése esetén, valamint más kockázatok fennállásának esetén jogosultak lesznek a rendszer által biztosított ellátásokat igénybe venni.

A társadalombiztosítás a társadalom tagjainak közös kockázatvállalása alapján működő rendszer, melynek fenntartásához minden foglalkoztatónak és jogosultnak bizonyos befizetésekkel, járulékokkal – nyugdíj-, illetve egészségbiztosítási járulékkal, valamint a foglalkoztatót és a biztosítottat terhelő járulékok csoportjával – kell hozzájárulnia.

Számvitel – kapcsolat

A számvitel egy információs rendszer, mely a gazdálkodó szervezetek működését mutatja be. A könyvviteli tevékenység során gyűjti, rögzíti, rendszerezi és bemutatja egy gazdasági egység (vállalat, szövetkezet, egyesület, közintézmény stb.) vagyonára és eredményességére vonatkozó adatokat.

Az adatgyűjtés célja az érdekelt döntéshozók (vezetők, tulajdonosok, hitelezők, befektetők) és ellenőrző szervek (például adóhivatal) számára megfelelő információ biztosítása. A számviteli tevékenységet rendszerint jogszabály írja elő a gazdaság szereplői számára (Magyarországon a 2000. évi C. törvény a számvitelről)

Adózás – kapcsolat

Az adó magán- vagy jogi személyek által felettes hatalomnak kötelezően fizetett rendszeres (esetenként rendkívüli) anyagi – leginkább pénzbeli – juttatás.

Korunkban a „felettes hatalom” szerepét az állam vagy az önkormányzatok, illetve ezek szervei töltik be. Ezen szervek az adókon kívül más kötelező juttatásokban is részesülnek; az adókat ezektől (például a járulékoktól és az illetékektől) az különbözteti meg, hogy az adófizetőknek befizetésükért cserébe nincs joguk ellenszolgáltatást kérni. Az adózás kötelező jellegét napjainkban törvények biztosítják.

Közgazdasági szempontból az adók a háztartási és vállalati szektor, valamint a külföld által az államnak folyósított transzferek. A mikroökonómia az adóknak az egyespiacok működésére, a makroökonómia pedig különféle összgazdasági változókra, például a GDP-re, a fogyasztásra vagy a munkanélküliségre gyakorolt hatását vizsgálja.

Könyvvizsgálat – kapcsolat

A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

Üzletviteli tanácsadás – kapcsolat

Manapság külön piaci szegmens, szakértői csoportok alakultak arra, hogy a vállalkozásokat üzletviteli rendszereik kapcsán tanácsokkal, know-how-val lássák el. Az üzletviteli tanácsadás általában kiterjed a cégstruktúrára, munkafolyamat-optimalizálásra és logisztikai, infrastrukturális tanácsadásra is. Az üzletviteli tanácsadás során feltárt problémák megoldása, a javasolt struktúrák és work-flow bevezetése értékteremtő tényező lehet egy cég életében, felgyorsítja a döntések előkészítését és szakszerűbbé teszi szakmai megalapozásuknak folyamatát.

Kontrolling – kapcsolat

A kontrolling vagy controlling felöleli a célmeghatározás, tervezés és a kontroll (a szó irányítási és szabályozási értelmében) folyamatait a pénzügyek és a gyártás / termelés területein. A kontrolling olyan tevékenységeket is magába foglal, mint a döntéshozatal, értelmezés és fókuszálás. Ebből következően a menedzsmentnek foglalkoznia kell kontrolling tevékenységgel, hiszen nekik kell meghatározniuk, hogy milyen költségkeretek mellett milyen és mekkora célokat is kell elérni. Az elért eredményért a felelősség őket terheli. Éppen ezért ezt a vezetői tevékenységet minden vállalatnál el kell látni, még a kisebb vállalkozásoknál is.

Szervezetfejlesztés – kapcsolat

Olyan fejlesztési tevékenység, amelynek a célja egy szervezet fejlődésének elősegítése, túlélési esélyeinek növelése. A szervezetfejlesztés fogalma az Organization Development (röviden: OD) angolszász kifejezésből származik. Sokféle módszertan tartozik ez alá a gyűjtő fogalom alá. Az OD irányzat (amelyet magyarul az igen hosszú “magatartástudományi alapú szervezetfejlesztés”-nek neveztek el) ezen módszertanok között egy jól definiálható terület. R. Beckhard (1974) klasszikus meghatározása szerint a szervezetfejlesztés: 1. tervszerű beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára épít; 2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás); 3. felülről szervezett törekvés: a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program és a program eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állnia; 4. célja: a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonyságának növelése, a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra; 5. a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

Vállalatfinanszírozás – kapcsolat

A befektetések megvalósításával kapcsolatban szükséges pénzeszközök előteremtését és racionális felhasználását célozza meg.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

1027 Budapest,
Horvát utca 14-24.

Tel: 06 (1) 808-97-00
Fax: 06 (1) 808-97-62
Mail: deak(a)adoblog.hu

adoblog.hu partner


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com